Mugoša: Kroz veću zastupljenost žena do konkurentnijih kompanija

Veća zastupljenost žena u donošenju ključnih odluka može doprinijeti unapređenju poslovne kulture i učiniti kompanije konkurentnijim na domaćem i stranom tržištu, saopštio je poslanik Socijaldemokrata (SD), Boris Mugoša.

„Žene u Crnoj Gori imaju snažan potencijal i vještine koje su od suštinskog značaja za jačanje ekonomskog rasta i razvoja zemlje“, kazao je Mugoša.

On je podržao Women on Boards program razvoja liderki za pozicije ekonomskog odlučivanja koji realizuje Investiciono-razvojni fond (IRF) u partnerstvu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD).

„Realizaciji svih tih ciljeva značajno doprinosi sprovođenje Women on Boards programa koji je višestruko značajan. Prvo, jer promoviše vrijednosti jednakosti i pravednosti za koje se i ja zalažem, a koje su osnov za izgradnju boljeg društva. Takođe, ohrabruju mlade ljude, posebno mlade žene, da vjeruju u svoje talente i ambicije i da se aktivnije uključe u donošenje odluka na svim niovima“, saopštio je Mugoša.

On je pozvao koleginice i kolege iz sfere politike da podrže žene u ostvarivanju profesionalnih ciljeva, ali isto tako da zajedno rade na donošenju novih rješenja u Zakonu o privrednim društvima, koja će značiti obavezivanje domaćih kompanija da poslovanje usklade sa standardima zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i savjesnog korporativnog upravljanja, u skladu sa evropskom pravnom tekovinom.

Foto: SD

NIKŠIĆ PROGNOZA