Morsko dobro spremilo nacrt odluke za zakup plaža, ministarstvo da odluči o bodovima

Upravni odbor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom je korigovao prvobitni Nact odluke o ustupanju djelova obale (plaža) u zakup po kojoj su stari zakupci imali minimalnu prednost u odnosu na one koji će se prvi put javiti za zakup plaža, pa će konačnu riječ u vezi s ovim pitanjem dati resorno Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

Direktor Morskog dobra Mladen Mikijelj, “Vijestima” je kazao da menadžment predložio za kupališta 80 bodova za ponuđenu cijenu i 20 bodova za reference (priznanje plava zastavica 7,5 bodova, odobrenje za rad kupališta 12,5 bodova, i 2,5 boda po godini).

“Ta odluka nije naišla na razumijevanje dijela Upravnog odbora koji je predlog menadžmenta smatrao rigoroznim i drastičnim smanjenjem dosadašnjih referenci pa je predlog podjelom članova Upravnog odbora da se reference povećaju sa 20 na 25 ili 30 bodova u zavisnosti od stava resornog ministarstva”, kazao je Mikijelj.

Mikijelj je kazao da su svi dosadašnji ugovori o zakupu istekli 31. decembra prošle godine, da oni koji su sa državnim preduzećem imali sklopljenje te ugovore više nijesu zakupci nego zainteresovana lica koja imaju mogućnost da učestvuju u novom tenderskom postupku zajedno sa svim ostalima na ravnopravnim i fer uslovima.

“Dakle, pogrešna je percepcija dosadašnjih zakupaca da se radi o pravu zakupa djelova morskog dobra koje im unaprijed pripada ili da imaju preče pravo bilo bi neophodno korigovati na način da oni percepiraju učešće na tenderu kao ozbiljan poslovni poduhvat, a ne kao formu koju je potrebno zadovoljiti dostavljanjem određene dokumentacije sa unaprijed poznatim rezultatom”, rekao je Mikijelj.

On je pojasnio da cijeneći činjenicu da je “plava zastavica” ekskluzivno priznanje koje se dodjeljuje samo korisnicima/zakupcima koji su svoja kupališta održavali na visokom nivou, odnosno promovisali visoke standarde iz četiri oblasti, kvalitet morske vode, usluga i sigurnosti na plažama, standarde iz oblasti zaštite životne sredine, kao i obrazovanja i informisanja o ekološkim vrijednostima, menadžment Morskog dobra je odlučio da to priznanje dodatno valorizuje u odnosu na prvobitni nacrt odluke pa je predloženo otvarivanje 7,5 obodova za nosioce ovog priznanja.

Mikijelj je pojasnio da je uvažena primjedba koja se odnosi na rok za dobijanje rješenja za rad jer je realna i objektivna.

“Ostali uslovi u predlogu odluke o ustupanju djelova morske obale su analizom menadžmenta utvrđeni kao opravdani koji bi podstakli da se državna imovina ustupa transparentno pod unaprijed definisanim fer i poštenim uslovima i da se valorizuje više nego u prethodnom periodu uz omogućavanje učestvovanja u ravnopravnim uslovima.

Novi cjenovnik Morskog dobra za zakup djelova obale, kako je ranije kazao Milijelj, dovešće do povećanja cijena za zakup plaža i većih prihoda ovog preduzeća.

Foto: Vijesti/Samir Adrović

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents