Monstat: Prosječna zarada u januaru 819 eura

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u januaru je, prema podacima Monstata, iznosila 819 eura i bila je 0,6 odsto veća u odnosu na prošlogodišnji decembar.

Prosječna neto zarada u januaru je u odnosu na isti mjesec prošle godine porasla 8,2 odsto.Prosječna bruto zarada u januaru iznosila je 1,02 hiljade eura.

“Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u januaru u odnosu na decembar prošle godine zabilježile rast od 0,5 odsto proizilazi da su realne zarade za isti period porasle 0,1 odsto”, navodi se u saopštenju Monstata.

Prosječne zarade bez poreza i doprinosa u januaru su u odnosu na prethodni mjesec porasle u sektorima snabdjevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa, uklanjanje otpada i slične aktivnosti 4,4 odsto, ostale uslužne djelatnosti 3,9 odsto, prerađivačka industrija 3,2 odsto, trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala tri odsto, poslovanje nekretninama 2,9 odsto, stručne, naučne i tehničke djelatnosti 1,5 odsto, zdravstvena i socijalna zaštita 1,1 odsto, usluge smještaja i ishrane 0,7 odsto, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 0,3 odsto, informisanje i komunikacije 0,2 odsto i saobraćaj i skladištenje 0,1 odsto.

Pad prosječne zarade bez poreza i doprinosa u januaru je u odnosu na prethodni mjesec zabilježen u sektorima građevinarstvo 3,3 odsto, državna uprava i odbrana: obavezno socijalno osiguranje 1,1 odsto, finansijske djelatnosti i djelatnost osiguranja 0,9 odsto, snabdjevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 0,8 odsto, obrazovanje 0,4 odsto, vađenje ruda i kamena 0,3 odsto, poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 0,1 odsto i umjetničke zabavne i rekreativne djelatnosti 0,1 odsto.

NIKŠIĆ PROGNOZA