Ministarstvo stopiralo isplate bonusa Barskoj plovidbi, tri člana borda podnijeli ostavke

Tri od četiri člana Odbora direktora, predstavnika državnog kapitala, AD Barska plovidba podnijeli su ostavke krajem januara, prema podacima sa sajta Centralnog registra Privrednih subjekata od 29. januara 2024. godine. Ostavke su podnijeli Miloš Raičević, Mehdija Karamanaga Ivica Pavlović. Da su tri člana Odbora direktora podnijela ostavke za Primorski portal je potvrdio v.d. izvršnog direktora AD Barska plovidba Mirsad Tršić.

Prema riječima Tršića, koji je  sekretar društva, prema zakonu rok je 60 dana za sazivanje Skupštine akcionara ovog državnog preduzeća.

Rok za sazivanje vanredne Skupštine akcionara je 29. mart. podsjetimo,  43. Vlada Crne Gore je 26. juna 2023. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, predložila Skupštini akcionara „Barska plovidba“ AD Bar, da za članove Odbora direktora „Barska plovidba“ AD Bar, predstavnike državnog kapitala, izabere: Ivicu Pavlovića, Miloša Raičevića, Mehdiju Karamanagu i Harisa Nikočevića. Peti član Odbora direktora AD Barska plovidba je predstavnik manjinskih akcionara.

Prije nego što su podnijeli ostavke  Odbor direktora AD „Barska plovidba“ donio je odluku o isplati bonusa u visini od po tri prosječne zarade u privrednom društvu za tri člana Odbora direktora koji su predstavnici državnog kapitala: predsjednik Odbora direktora Miloš Raičević, članovi Odbora Ivica Pavlović i Mehdi Karamanaga kao i za još troje zaposlenih u Barskoj plovidbi.

Odluka je donesena nakon pozitivnog ishoda arbitraže pred nadležnim sudskim vlastima Velike Britanije  na osnovu koje je preko pola miliona dolara uplaćeno na račun Barske plovidbe. Postupak se vodio pošto je  pričinjena materijalna šteta na brodu ‘Budva’ u avgustu 2020. godine, kad se u luci Port Harcurt u Nigiriji desila havarija na njemu. Naplaćeni iznos osiguranja od 547.113,11 USD

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva na čijem čelu je ministar Filip Radulović  po saznanju za navedenu odluku Odbora direktora AD Barska plovidva  je  naložio  predstavnicima državnog kapitala da se ista stavi van snage i na taj način je osujetio namjeru Odbora direktora da u situaciji u kojoj se Barska plovidba nalazi, budu isplaćeni bonusi dijelu članova Odbora direktora i dijelu menadžmenta.

Foto: RTCG

NIKŠIĆ PROGNOZA