Martinović – Šeldon: Nastavak uspješne saradnje Ministarstva i Svjetske banke

Ministar turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Vladimir Martinović, sastao se sa šefom kancelarije Svjetske banke za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, Kristoferom Šeldonom i saradnicima.

Na sastanku, koji je održan u prostorijama Ministarstva, razgovarano je o dosadašnjoj i budućoj saradnji u oblasti ekologije i zaštite životne sredine.

Šeldon se na početku sastanka osvrnuo na uspješnu realizaciju projekta Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje, koje je uključivalo i izvoz opasnog otpada iz bivšeg brodogradilišta u Bijeloj, koje je prepoznato kao jedna od crnih ekoloških tačaka, a čijom je realizacijom Crna Gora bliže Evropskoj uniji (EU) i samom zatvaranju Poglavlja 27.

Tema sastanka su bili i što skorije usvajanje Predloga zakona o upravljanju otpadom i zakona o zaštiti negativnog uticaja klimatskih promjena i zaštiti ozonskog omotača.

Šeldon je u tom kontekstu rekao da je usvajanje navedenih zakona neophodno za nastavak saradnje Vlade i Svjetske banke na realizaciji Zajma zasnovanog na javnim politikama.

Martinović je poručio da će Ministarstvo raditi na ubrzanju usvajanja oba zakona.

„Moj tim i ja radimo sve da Predlog zakona o upravljanju otpadom bude stavljen na dnevni red Vlade do kraja godine. Očekujem i da će se ubrzati i finalizacija Predloga zakona o zaštiti od negativnog uticaja klimatskih promjena i zaštiti ozonskog omotača, kako bi se na kraju oba zakona što prije našla pred crnogorskim poslanicima“, rekao je Martinović.

Na sastanku su predstavljene aktivnosti koje su kompletirane, tekuće aktivnosti i projekti za koje postoji određeno interesovanje Vlade Crne Gore za dalju saradnju sa Svjetskom bankom u okviru novog partnerskog sporazuma.

Šeldon je iskazao spremnost za podršku aktivnostima Ministarstva u pravcu zaštite životne sredine, a u okviru pripreme novog partnerskog okvira i povodom toga će imati konsultacije i tehničke razgovore.

Martinović je rekao da je prioritet Ministarstva primjena preporuka iz Brisela, jer je to jedini način da bude zatvoreno Poglavlje 27.

Na sastanku je bilo riječi o značaju razvoja sjevera, turizma, gdje su predstavnici Svjetske banke iskazali spremnost da pruže savjetodavnu pomoć.

Martinović je zahvalio na prijateljskom i sadržajnom sastanku izražavajući spremnost da će biti partneri na mnogim uspješnim projektima koji će približiti našu zemlju evropskoj porodici.

foto:MERT

Pročitajte još:

NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents