Likvidna aktiva banaka u martu 1,29 milijardi eura

Likvidna aktiva banaka u martu je iznosila 1,29 milijardi EUR, što je 13,69 odsto manje nego u februaru.

Likvidna aktiva banaka u martu je u odnosu na isti mjesec prošle godine bila manja 23,24 odsto.

Koeficijenti likvidnosti za bankarski sistem u cjelini su, na dnevnom i dekadnom nivou, bili iznad propisanih minimuma.

Bilansna suma banaka na kraju marta iznosila je 6,62 milijarde EUR i zabilježila je pad od 0,68 odsto u odnosu na februar, dok je na godišnjem nivou ojačala 3,73 odsto.

U strukturi aktive banaka, na kraju marta su dominantno učešće od 64,33 odsto ostvarili ukupni krediti, nakon kojih slijede hartije od vrijednosti sa 20,38 odsto i novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka sa 13,97 odsto, dok se preostalih 1,32 odsto odnosilo na preostale stavke aktive.

U strukturi pasive, dominantno učešće od 80,55 odsto ostvarili su depoziti, nakon kojih slijedi kapital sa 12,38 odsto, pozajmice sa 3,61 odsto, dok se na ostale stavke odnosilo 3,46 odsto ukupne pasive.

Ukupan kapital banaka na kraju marta iznosio je 819,74 miliona EUR i na mjesečnom nivou bilježi pad od 3,42 odsto, a na godišnjem rast od 14,58 odsto.

Foto: RTNK

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA