Leković: Na Maljeviku ništa novo

„Nešto više od dvije godine ostalo je do nastupanja zastarjelosti izvršenja odnosno naplate po osnovu pravosnažne sudske presude 277/13 koja je obavezala tuženu stranu, investitora „Sonuba Montenegro“ da na ime akontacije za naknadu za uređenje građevinskog zemljišta po DUP-u „Maljevik“ – izmjene i dopune isplati Opštini Bar iznos od 9.345.710,05 eura i to sa kamatom od padanja u docnju za svaku pojedinačnu ratu pa do isplate kako slijedi u presudi. To znači da će Opština Bar nakon deset godina, ukoliko do tada ne dođe do izvršenja pravosnažne presude, istekom ovog roka ostati bez preko 14 miliona eura“, istakao je odbornik Demokrata u SO Bar Momčilo Leković.

Leković je pozvao Specijalno državno tužilaštvo da ispita kompletan slučaj projekta Maljevik, a naročito, navodi, štetni sporazum potpisan 2019. godine.

„Ovoj situaciji i riziku značajno je doprinio i sam izvršni povjerilac odnosno akuelna barska vlast koja je sa investitorom potpisala štetni sporazum i pred sudom te 2019. godine inicirala odlaganje izvršenja pravoznažne presude na 48 mjeseci. Koliko je tada usvajanje sporazuma sa investitorom po opštinu Bar bilo štetno pokazalo je vrijeme i period od pune četiri godine u kojima na Maljeviku nije urađeno ništa, osim prebacivanja odgovornosti, odugovlačenja i opstrukcija od strane obje strane potpisnice ovog štetnog sporazuma, a naročito investitora“, naveo je Leković.

Podstio je da je u maju ove godine Vlada, na zahtjev investitora i Opštine Bar, utvrdila javni interes za eksproprijaciju privatne imovine odnosno nepokretnosti na kojoj treba da se izgradi saobraćajnica sa pratećom infrastrukturom koja je kategorisana kao opštinski put.

„Od tada do danas prošlo je 5 mjeseci, na Maljeviku naravno, baš onako kako sam tada upozoravao, nije zaboden ni kolac. Prethodno, od marta 2022. godine do maja 2023. trajala je razmjena mišljenja na relaciji Opština Bar – Ministarstvo finansija oko utvrđivanja nadležnosti za sprovođenje eksproprijacije. Sa druge strane, u postupku izvršenja u korist izvršnog povjerioca Opštine Bar, investitor odnosno njegovi punomoćnici koje predvodi advokat Čolović, nastavljaju sa opstrukcijama pri naplati ovog izvršenja. Naime, po saznanjima koje imam, prilikom utvrđivanja nove procjene tržišne vrijednosti nepokretnosti koja se sprovodi radi naplate potraživanja, uložena su dva prigovora, za izuzeće javnog izvršioca koji godinama pokušava da shodno zakonu sprovede ovo izvršenje, kao i prigovor na osnovno rješenje o izvršenju, tako da se predmet sada ponovo nalazi pred Osnovnim sudom u Baru“, ističe Leković.

Leković je stava da je očigledno da investitor „Sonuba Montenegro“ doo iza kojeg stoji „C.&S.I. LIMITED“ sa Kipra, „a iza kojeg najvjerovatnije stoji crnogorski biznismen Zoran Bećirović, nastavlja da preko svojih punomoćnika planski odugovlači proces i da Opštini Bar, a u poslednje vrijeme i Vladi Crne Gore fiktivno obećava da će nakon 17 godina započeti gradnju velikog turističkog kompleksa, dok sa druge strane istovremeno sve čini da protekne zakonski rok u kojem Opština Bar može potraživati veliki novčani iznos. Sumnjam da u svemu tome ima pomoć određenih državnih i opštinskih struktura“.

„Da bi to ostvario on namjerno i planski pred institucije države iznosi u najmanju ruku nelogične zahtjeve, od izgradnje čuvene trafostanice, do bulevara i sada eksproprijacije za gradnju ulice ispod Golog brda. Dakle, sve ono što sam te 2019. godine, prilikom potpisivanja sporazuma najavljivao, ostvaruje se. Štetni sporazum i njegovo potpisivanje bio je pravi mali „harikiri akt“ od strane Opštine Bar, koja je zbog toga, kao što rekoh, sada na dvije godine od gubitka velikog novčanog iznosa“, naglasio je Leković.

foto:Demokrate

NIKŠIĆ PROGNOZA