„Kroz dijalog pronaći konstruktivna rješenja“

Potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj i ministar kapitalnih investicija u tehničkom mandatu Ervin Ibrahimović sastao se danas sa predstavnicima sindikalne organizacije zaposlenih u Aerodromima Crne Gore i tom prilikom kazao da je potrebno uspostaviti dijalog zaposlenih i menadžmenta sa ciljem prevazilaženja problema.

Današnjem sastanku prisustvovali su državni sekretar MKI Admir Šahmanović, sekretarka Mirsada Bošnjak, kao i generalni sekretar SSCG Duško Zarubica, predsjednik sindikalne organizacije Aerodroma PG Slobodan Martinović i Nikola Tatar, predsjednik sindikata saobraćaja SSCG.

Kako je saopšteno iz MKI, predstavnici sindikalne organizacije inicirali su sastanak kako bi menadžment resornog ministarstva upoznali sa problemamima i izazovima sa kojima se zaposleni u ovom preduzeću susreću u proteklom periodu, u najvećem dijelu zbog slabe komunikacije sa menadžmentom Aerodroma i članovima i predsjednikom Odbora direktora ACG.

„Predstavnici Sindikalne organizacije osvrnuli su se na pitanja kolektivnog ugovora, povećanje zarada, uz pojašnjenje da se zarade nijesu povećavale od 2008. godine, kao i problematizovanje „stambenog fonda“ za zaposlene i inertnost rukovodstva da se realizuju ranije dogovorene aktivnosti“, navodi se u saopštenju.

Ibrahimović je naglasio da je potrebno uspostaviti dijalog zaposlenih i menadžmenta sa ciljem prevazilaženja problema, imajući u vidu da su zaposleni i operativno osoblje na aerodromima u najvećem dijelu zaslužni za uspješno realizovanu sezonu.

Navodi se da je Ibrahimović iskazao zadovoljstvo naporima predstavnika sindikata i zaposlenih da ljetnju turističku sezonu uspješno realizuju uprkos svim izazovima.

Uvažavajući sve što su predstavnici sindikata prezentovali, Ibrahimović je predložio skoro organizovanje sastanka sa predstavnicima Aerodroma CG, kako bi se pronašla rješenja koja će biti zadovoljavajuća i realna, kako za zaposlene tako i za menadžment ACG.

Foto: Ministarstvo

NIKŠIĆ PROGNOZA