Koprivica: Župi nikšićkoj 500.000 eura godišnje od koncesija na rudu

Građanima Župe nikšićke, kao i drugih krajeva neće više pripadati mrvice, već će nacionalna bogatstva i javna dobra biti u njihovim rukama i imaće prohod od godišnje naknade od 500.000 eura.

Amandmanom poslanika Demokrata Moma Koprivice na Zakon o koncesijama uvodi se pomenuta godišnja naknada za zaštitu životne sredine i putne infrastrukture koju su obavezni plaćati oni privredni subjekti koji imaju koncesiju za eksploataciju rudnog bogatstva.

„Ovo rješenje je prije svega u interesu Župe nikšićke, na čijem tlu se vrši nemilosrdna eksploatacija rudnog bogatstva, ali i devastacija životne sredine i putne infrastrukture, dok privilegovani subjekti izvlače višemilionske profite. Za sve to vrijeme nijesu nametnute adekvatne protivobaveze koncesionaru, ali se ovim zakonskim rješenjem korjenito mijenja situacija. Osim pravičnosti, ovim se postiže ekonomska efikasnost, kao i fiskalna održivost mjesne zajednice, jer će iznos od naknade ići u cjelosti za infrastrukturne i ekološke projekte na tlu upravo mjesne zajednice gdje je predmet koncesije.Upravo je ovo zakonsko rješenje dio sveukupne reforme kojom se vrši detajkunizacija privrede i društva, radi na stvaranju novih javnih dobara, a drugi dio posla pripada institucijama pravne države koje će neselektivno djelovati i očistiti sistem od zloupotreba i korupcije, u svim oblastima, uključujući i rudarstvo“, rekao je Koprivica.

NIKŠIĆ PROGNOZA