Koprivica: Crnoj Gori potreban jasan put ekonomskog razvoja

Centar za demokratsku tranziciju, u okviru projekta Akcija, objavljuje dokument “Polazne osnove novog koncepta održivog privrednog razvoja Crne Gore” kojim želimo pokrenuti sveobuhvatnu javnu diskusiju o ključnim potencijalima, slabostima, prilikama i mogućim scenarijima za pokretanje značajnijeg razvoja naše ekonomije.

Publikacija je izrađena uz podršku regionalnog projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Center for Research and Policy Making (CRPM) i Institute for Democracy and Mediation (IDM) a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

“Dokument je pripremljen od strane tima eksperata/kinja iz različitih oblasti koji su, kroz višemjesečni rad, zaokružili i javnosti ponudili opservacije različitih oblasti koje mogu uticati na ekonomski razvoj.Tako zainteresovana zajednica može čitati o ključnim razvojnim prednostima, slabostima i potencijalnim modelima razvoja Crne Gore, problematičnoj tranziciji, potrebi usvajanja stvarnog koncepta održivog razvoja zemlje, neophodnosti razvoja socijalnogi kapitala, ključnim pitanjima u oblastima energetike, turizma, proizvodnje, poljoprivrede, analizu makroekonomskih pokazatelja i druge zanimljive teme”, saopštio je izvršni direktor CDT-a, Dragan Koprivica.

On je istakao kako namjeravaju pokrenuti proces organizovanja različitih vrsta javnih debata o inicijalnim idejama koje smo u predstavili u publikaciji.

“Cilj je čuti što više različitih mišljenja, sugestija, dobronamjernih kritika koje ćemo implementirati u ovaj dokument. Nakon toga, pokušaćemo da pripremimo nekoliko scenarija koji će zapravo predstavljati alternativne puteve razvoja crnogorske ekonomije”, kazao je Koprivica.

Takođe, dodaje, želimo uključiti što veći broj aktera javnog života, stručnjaka/kinja iz različitih oblasti, i pokrenuti debatu koja će na kraju postati i politička.

“Naša je ambicija pokušati napraviti politički konsenzus o ključnim pravcima za pokretanje ekonomskog razvoja države, čije, makar ključne djelove, prihvata većina političkih subjekata. Smatramo da nam je neophodan kontinuitet pravaca ekonomskog razvoja- potrebno nam je da dolaskom novih vlada ne krećemo iz početka nego da taj put bude utaban, a da svaka nova vlada donosi nove ideje i specifičnosti u prelasku tih puteva i ostvarivanju zadatog cilja”, poručio je Koprivica.

Budući da je očigledno da postojeća politička i nacionalna polarizacija našeg društva onemogućava politički konsenzus, Koprivica ocjenju da ostaje samo da provjerimo da li je taj konsenzus moguć na polju ekonomije.

“Publikacija je pripremljena u okviru projekta “Akcija” koji ima za cilj uključivanje pojedinki i pojedinaca, udruženja i NVO-a sa visokim stručnim referencama u dijalog o svim važnim problemima koje opterećuju naše društvo. Na ovaj način stvaramo svojevrsnu bazu znanja o različitim segmentima funkcionisanja države, koju ćemo ponuditi državnim organima kao podršku za stvaranje boljeg i pravednijeg društva. Stavovi i tvrđenja u ovom dokumentu ne moraju nužno odražavati i stavove CDT-a”, istakao je izvršni direktor CDT-a.

Na kraju, pozivamo vas da učestvujete u procesu javne rasprave o ovoj važnoj temi i angažovanje šire zajednice jer želimo čuti mišljenje što više relevantnih aktera.

“Ili jednostavno, pozivamo vas da budete dio našeg tima i date svoj doprinos da izložene ideje budu kvalitetnije i izvodljivije”, zaključio je Koprivica.

Foto: CDT

NIKŠIĆ PROGNOZA