Katić: Nova Vlada da odluči kako će Institut „Simo Milošević“ funkcionisati

Predsjednik Opštine Herceg Novi Stevan Katić saopštio je u Bojama jutra na TV Vijesti da će Opština pomoći zaposlene Instituta „Simo Milošević“.

„To je skromna podrška, nedovoljna za normalno funkcionisanje. To je bio naš dobar gest, da se pomogne sindikalnoj organizaciji i da se najugroženijim familijama podijele neka finansijska sredstva i Skupština opštine Herceg Novi je tu odluku donijela jednoglasno“, istakao je Katić.

On je dodao da imaju probleme sa Institutom.

„Ako uzmete podatak da danas ponovo kasne tri plate, to se nije dešavalo nikada ranije, iz razloga što tokom sezone kada se popuni Institut, ne samo fondovskim pacijentima nego i drugim gostima koji dolaze iz Skandinavije itd. uvijek se moglo lakše premostiti kroz funkcionisanje sezone i tada plate nisu kasnile. Posebno što se u Institutu zapošljava veliki broj sezonskih radnika. Danas imate problem i sa zapošljavanjem sezonskih radnika jer oni ne žele da rade u neizvjesnosti. Sa druge strane imate odlazak ljekara, to je katastrofalno“, rekao je Katić.

Kazao je da je na novoj Vladi da donese odluku kako će Institut funkcionisati.

„Imajući na umu sve dubioze, imate mogućnost da se država ozbiljno posveti rješavanju tog pitanja jer Opština nema ingerencije, to je državna kompanija. Potreban je jasan plan, kako i na koji način Institut da se izvuče iz ove teške situacije. Imate mogućnost da država otkupi ostale manjinske akcije, da se kroz reinvesticiju pokuša pomoći Institutu ods strane države, da se vidi kako će država tretirati imovinu Instituta. Dio imobin može i da se proda i na taj način kroz jasan plan da se Institut ponovo stavi na noge“, poručio je Katić.

On je kazao da je druga opcija privatizacija.

„Neko treba da procijeni, ali je važno da neko konačno shvati da je Institut resurs i brend ove države, ne samo Herceg Novog. U Institutu „Simo Milošević“ se najviše rehabilituju pacijenti iz lčitave Crne Gore, a najmanje iz Herceg Novog

On je povodom gužvi na putevima, kazao da nije dobro da se od Budve do Herceg Novog putuje skoro dva sata.

„Već je alarmantna situacija da se što prije uđe u projektovanje i izgradnju lokalnih i brzih obilaznica kako bi se ubrzao saobraćaj i kako se ne bi dugo putovalo kroz crnogorsko primorje“, kazao je Katić.

izvor:Vijesti

foto:Institut Igalo

NIKŠIĆ PROGNOZA