Kaluđerović predstavila amandman: Borba protiv monopola i visokih cijena osiguranja za EPCG

U svijetlu nedavnih događaja koji su stavili fokus na potrebu za transparentnošću i efikasnošću u javnim nabavkama, poslanica SNP-a, Slađana Kaluđerović predstavila je amandman na Predlog o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, kojim se štiti interes EPCG, a koji „donosi hitne promjene u korist građana i javnog interesa države“.

– Amandman se odnosi na osiguranje imovine i odgovornosti Elektroprivrede Crne Gore (EPCG), sa ciljem da se omogući angažovanje stranih osiguravajućih kuća, čime bi se spriječio monopol koji trenutno dominira na tržištu osiguranja, što se najbolje ogleda u tome da je u poslednjih sedam godina Elektroprivredu osiguravala jedna te ista osiguravajuća kuća, samostalno ili u konzorcijumu. Monopolski položaj je očigledan, jer je skoro pa duplirana cijena osiguranja u poslednje dvije godine, navela je Kaluđerović.

Predlažući ovaj amandman, poslanica Kaluđerović ističe važnost konkurencije i kvaliteta usluge u sektoru osiguranja, sa posebnim naglaskom na potrebu da se zaštite interesi kako EPCG, tako i Crne Gore. Pritom, amandmanom se teži sprečavanju nepovoljnih uslova osiguranja koji su posledica monopolističkog položaja jedne osiguravajuće kuće.

Ovaj korak je u skladu sa preporukama Evropske komisije i potrebom za osiguravanjem većeg integriteta, nepristrasnosti, odgovornosti i povjerenja javnosti u procese javnih nabavki, navodi se u saopštenju.

Takođe, dodaje se da ovaj amandman odražava i posvećenost poslanice Kaluđerović borbi protiv zloupotreba i neefikasnosti, stavljajući interese građana na prvo mjesto.

– Želimo da postavimo nove standarde u upravljanju javnim resursima i osiguramo da se javni novac troši na transparentan i odgovoran način, izjavila je poslanica Kaluđerović.

foto:SNP

NIKŠIĆ PROGNOZA