Jovović predsjednik Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore

Novi saziv Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore Crne Gore konstituisan je na današnjoj sjednicu.

Za predsjednika Odbora izabran je Ranko Jovović, Comp Comerc, a za zamjenika Luka Bulatović, Explorer DMC, koji su i u prethodnom mandatu obavljali ove dužnosti.

Verifikovani su mandati 28 članova Odbora koji okuplja najznačajnije kompanije iz ovog privrednog sektora. Usvojen je Poslovnik kojim se uređuju organizacija i rad Odbora.

Predsjednik Jovović je kazao da je u prethodnom sazivu Odbor održao 27 sjednica, što je više za 69% od obaveznog broja definisanog Poslovnikom o radu, te organizovao 15 događaja za turističku privredu (radionica, seminara i okruglih stolova).

„Ograničenja koja opterežuju poslovanje u turizmu mogu se riješiti samo strateški“

Prema njegovim riječima, ograničenja koja opterećuju poslovanje u turizmu mogu se riješiti samo strateški, partnerskom saradnjom i sinhronizovanim djelovanjem privrede i državnih institucija.

„Na osnovu zaključaka sa sjednica Odbora, a ukazujući na izazove sa kojima se turistička privreda susrijeće, nadležnim institucijama je proslijeđeno 45 inicijativa od čega je 44% realizovano, 1% nerealizovano i 55% djelimično realizovano, što znači da nas i u ovom sazivu očekuje dosta rada“, kazao je Jovović.

Istakao je da uspješno i kvalitetno upravljanje turističkom destinacijom predstavlja preduslov kvalitetnog turističkog  proizvoda. Sve to zahtijeva jasnu viziju, konkurentnost naše turističke ponude i jačanje saradnje između privatnog i javnog sektora što doprinosi razvijanju saradnje regiona, kao i procesima stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji.

„Ukazujući na činjenicu, da je turizam privredna grana koja ima veliki potencijal, stvara dodatne mogućnosti za povećanje zaposlenosti, rast BDP i snažno utiče na srodne privredne djelatnosti, a u cilju optimalnog djelovanja na ekonomski razvoj i unapređenje turističke destinacije, Odbor udruženja turizma i ugostiteljstva i ovoga puta upućuje apel mandataru da se oformi samostalno Ministarstvo turizma“, rekao je Jovović.

Zamjenik predsjednika Luka Bulatović ukazao je da je prethodni saziv Odbora između ostalog istakao neophodnost unapređenja promocije Crne Gore na specijalizovanim MICE sajmovima, što je rezultiralo izradom Predloga projektnog zadatka za izradu MICE platforme koja će biti na sajtu Privredne komore. U narednom periodu će biti raspisan Javni poziv za traženje ponuda potencijalnih IT izvođača.

„Date su sugestije na standarde NTO-a za bavljenje MICE industrijom i data je inicijativa za formiranje kongresnog biroa u Privrednoj komori. U narednom period se nastavljaju aktivnosti na izradi MICE portala u Privrednoj komori“, rekao je Bulatović.

On je kazao da će Odbor udruženja intenzivirati pregovore sa Organizacijom za zaštitu prava autora muzike – PAM kako bi se došlo do za privredu najpovoljnijeg rješenja problema autorskih naknada. U fokusu će takođe biti saradnja sa nadležnim državnim organima u cilju rješavanja izazova obezbjeđenja nedostajućeg kadra sa udaljenih tržišta, pojednostavljenjem procedura za zapošljavanje stranaca.

Odbor je izabrao članove koji će, pored predsjednika Jovovića, predstavljati ovo tijelo u Skupštini Privredne komore. Riječ je o Nikoli Kasalu, Beppler&Jacobson, Ivani Đurović, Savana CM&L, Andriji Pešiću, HG Montenegrostars i Luki Bulatoviću, Explorer DMC.

Foto: PKCG

NIKŠIĆ PROGNOZA