Joković: Tvrdim da ne postoje nezakonite radnje u postupku dodjele plastenika

Tvrdim da ne postoje nezakonite radnje u postupku dodjele plastenika i pozivam tužilaštvo i sve nadležne institucije da preispitaju tendersku proceduru, rekao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkom mandatu Vladimir Joković.

Podsjetimo, prema pisanju Pobjede, Joković nije zatražio mišljenje Agencije za sprečavanje korupcije (ASK), prije odluke da se za pobjednika na tenderu za nabavku plastenika izabere firma koja je u vlasništvu njegovog rođaka, te je zbog toga Agencija pokrenula postupak ispitivanja eventualnog sukoba interesa u tom poslu.
Joković u saopštenju navodi da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede slijedilo sve procedure i pravila u postupku javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, a što u svakom slučaju isključuje mogućnost sukoba interesa.

„Tenderi su bili javni i ponavljani više puta. Dodjela ugovora je izvršena u otvorenom i restriktivnom postupku, pri čemu nisam bio član tenderske komisije koja je odlučivala o ponudi „Zeleni vrtovi“ D.O.O., niti sam na bilo koji način uticao na rad komisije koja je nezavisna, pri čemu sam o izboru i rangiranju tenderske komisije saznao tek po donošenju odluke i potpisivanja Ugovora“, rekao je Joković.

Navodi da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u mandatu 42. Vlade na čijem čelu je bio ministar Aleksandar Stijović donijelo odluku da se nabave plastenici na teret budžeta Crne Gore.

„Na prvom tenderu nije bilo podnijetih prijava, dok je na drugom tenderu dostavljena ponuda jedne firme pri čemu je ponuda od strane nezavisne komisije ocijenjena kao nepotpuna. Na trećem tenderu je podnesena samo jedna prijava koja je i prihvaćena, a od strane nezavisne komisije ocijenjena kao ispravna. U pitanju je ponuđač „ZELENI VRTOVI“ D.O.O. Firma je izabrana nakon što je tender raspisan po treći put, kao ponuda koja je jedina i ispravna u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Da se bilo ko javio na prvom ili drugom tenderu do trećeg ne bi došli. Takođe, da se neko  javio sa jedan euro manjom ponudom od ponude koju je dao ponuđač „Zeleni vrtovi“ D.O.O, ta firma bi dobila pomenuti tender“, kaže Joković.

Napominje da je svim zainteresovanim privrednim subjektima podjednako omogućeno podnošenje prijave i u tom smislu bi podjednako bile priznate kvalifikacije u slučaju ispunjavanja istih svim subjektima.

„Takođe, u okviru Ministarstva postoji služba javnih nabavki i u toku procedure formirana je nezavisna komisija koja je pratila cijeli tok sprovođenja tendera. Ministarstvo će pažljivo razmotriti svaku primjedbu poljoprivrednika i preduzeti odgovarajuće mjere ako se utvrdi da postoji bilo kakav problem sa kvalitetom isporučenih plastenika“, zaključio je Joković.

Foto: gov.me

NIKŠIĆ PROGNOZA