Jelić podnio tužbu i predlog za privremenu mjeru zabrane da Pješčić obavlja dužnost direktora Luke Bar

Kandidat za izvršnog direktora AD Luka Bar Momčilo Jelić i ovo državno preduzeće ponovo će se naći u sudnici Osnovog suda u Baru. Uz tužbu Jelić je podnio i Predlog za određivanje privremene mjere kojom se traži da tužena „Luka Bar“ AD zabrani da izabrani kanditat Ilija Pješčić obavlja dužnost izvršnog direktora „Luka Bar“ AD Bar do pravosnažnog okončanja parničnog postupka.

U svojstvu tužioca Momčilo Jelić, koji je konkurisao na javni konkurs 27.avgusta 2021. godine, podnio je tužbu Osnovnom sudu u Baru protiv  „Luka Bar“ AD Bar,  21. decembra 2023..

U Osnovnom sudu potvrđeno je da su primili predmet  25.decembra  sa zahtjevom da sud usvoji njegov tužbeni zahtjev i poništi kao nezakonitu odluku Odbora direktora „Luke Bar“ AD Bar broj OD/257-2. od 28. novembra 2023 godine.

– Jelić je predložio da ako sud ne prihvati da spor riješi primjenom principa pune jurisdikcije da tužena izvrši ponovni izbor izvršnog direktora „Luka Bar“ AD po konkursu od 27.avgusta. 2021. godine između prijavljenih kanditata u roku od osam dana po pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja. Uz tužbu je podnijet Predlog za određivanje privremene mjere kojom se traži da se tuženoj „Luka Bar AD Bar zabrani da izabrani kanditat  Ilija Pješčić  iz Bara obavlja dužnost izvršnog direktora „Luka Bar“ AD Bar do pravosnažnog okončanja parničnog postupka po tužbi, ili dok privremena mjera ne bude ukinuta, ili preinačena – obavjestili su iz Osnovnog suda.

Predmet je dobila sudija Sabina Ličina, i očekuje se da će ročište biti zakazano u što skorijem vremenu.

Sud je tuženoj „Luka Bar“ AD Bar dostavio tužbu na odgovor dana 29. decembra 2023 godine i ista je uredno uručena tuženoj  3. januara 2024.godine.

Luka Bar ima rok za dostavljanje odgovora na tužbu 30 dana od dana prijema tužbe, shodno odredbama Zakona o parničnom postupku. Rok tužene, AD Luka Bar  za dostavljanje odgovora na tužbu  ističe 3.februara.

Podsjetimo, bivši pomoćnik ministra saobraćaja Momčilo Jelić podnio je ranije Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru krivičnu prijavu potiv kompletnog Odbora direktora Luke Bar, koji je, krajem novembra, ponovo imenovao Iliju Pješčića za izvršnog direktora.

foto:Dan

NIKŠIĆ PROGNOZA