Javni poziv za preduzetnice u sklopu projekta Empowher

Nevladina organizacija (NVO) Centar za omladinsku edukaciju raspisao je javni poziv za preduzetnice u sklopu projekta Ekonomsko osnaživanje žena kroz digitalizaciju njihovih biznisa – EmpowHer.

Projekat je podržala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) kroz Program malih grantova Demokratske komisije, a koji ima za cilj podršku unapređenju ženskog preduzetništva u Crnoj Gori, u svrhu jačanja uloge žena u poslovnom sektoru.

Prijave su moguće do 1. marta popunjavanjem formulara na linku https://forms.gle/bf7oCYmKmryKqA1b7

Koordinatorka projekta, Jelena Kavarić, pozvala je preduzetnice sa teritorije Crne Gore da se prijave za besplatnu digitalizaciju njihovih biznisa putem prve multifunkcionalne veb platforme/online prodavnice ovog tipa u Crnoj Gori, koja će im omogućiti nesmetanu prodaju, održivost i vidljivost njihovih biznisa.

“Preduzetnice koje budu izabrane za učešće na platformi će proći kroz besplatne obuke za samostalno korišćenje platforme i time dodatno digitalizovati svoje poslovanje”, rekla je Kavarić.

Projekat EmpowHer ima za cilj prevazilaženje aktuelne i dugogodišnje neravnoteže, u kojoj žene često imaju ograničen pristup resursima i prilikama za biznis.

Kroz kreiranje intuitivne veb platforme, preduzetnice će imati priliku da koristeći digitalizovan način rada, promocije i online prodaje proizvoda, postanu aktivni akteri na crnogorskom tržištu, te na dugi rok omoguće održivost svojih biznisa.

Platforma će biti izrađena po principima najsavremenije tehnologije i prilagođena za sve vrste pametnih uređaja, što će omogućiti njeno nesmetano i efikasno korišćenje. Ona će biti kreirana tako da nudi različite kategorije proizvoda i usluga, uključujući kozmetiku, hranu, odjeću, krojačke usluge i mnoge druge, odnosno sve one koje žene preduzetnice žele ponuditi potrošačima širom Crne Gore.

foto: NVO Centar za omladinsku edukaciju

NIKŠIĆ PROGNOZA