„Jačanje regionalne saradnje u cilju povlačenja što više sredstava iz IPA fondova“

Sekretarka Ministarstva finansija i Nacionalna ovlašćena službenica za finansijsko upravljanje sredstvima IPA fondova Ana Raičević kazala je da je finansijska podrška EU za razvoj poljoprivrede i ruralnog razvoja velika šansa za građane Crne Gore i pozdravila predstojeći sastanak sa crnogorskom IPARD Agencijom, koji će podstaći i intenzivirati zajedničke napore i razmjenu iskustva sa ciljem što uspješnijeg povlačenja sredstava, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Raičević, koja boravi u radnoj posjeti Sjevernoj Makedoniji, razgovarala je sa državnom savjetnicom za međunarodne finansije i usklađivanje sa EU i nacionalnom službenicom za odobravanje Suzanom Penevom i direktorom Agencije za finansijsku podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju Nikicom Bacovskim, povodom razvoja i unapređenja saradnje IPA struktura dvije države.

Kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, Raičević je izrazila zadovoljstvo povodom posjete i prilike da se razgovara, ne samo o jačanju buduće saradnje, već i razvoju novih modela koordinacije aktivnosti između operativnih struktura zemalja kandidata, u cilju privlačenja što više sredstava od Evropske unije.

„Budući da je snaženje IPA strukture preduslov uspješne apsorpcije sredstava EU fondova, Raičević je istakla da je neophodno, kroz intenzivnu komunikaciju sa ključnim IPA akterima u regionu, razmijeniti iskustva i dobre prakse, a sve u cilju rješavanja izazova i problema koji su slični za sve zemlje regiona“, navodi se u saopštenju.

Kada je riječ o funkcionisanju IPA sistema i strukture, imajući u vidu dinamiku EU integracija, tokom susreta sa Panevom, Raičević je istakla zaključke sa posljednje verifikacione misije revizora Evropske komisije i izrazila zadovoljstvo činjenicom da je prepoznat značajan napredak u organizacionoj strukturi Crne Gore, sa posebnim akcentom na jačanje kadrovskih kapaciteta na IPA poslovima, naročito uzimajući u obzir predstojeću finansijsku IPA III perspektivu. 

Sagovornici su, navode iz resornog ministarstva, razmijenili mišljenja i o planovima za organizaciju regionalnog sastanka NAO zemalja Zapadnog Balkana, koji bi u Crnoj Gori okupio sve strukture uključene u ugovaranje i implementaciju programa iz IPA-e, radi intenziviranja saradnje, razmjene iskustva i jačanja motivacione politike.

Raičević je naglasila da poljoprivredna proizvodnja ima važnu ulogu u ekonomiji Crne Gore, sa značajnim učešćem u bruto domaćem proizvodu, i da su sektori poljoprivrede i turizma jedni od razvojnih i ekonomskih prioriteta nacionalne ekonomije.

Sastancima su prisustvovali i generalna direktorica Direktorata za ugovaranje i finansiranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija Crne Gore Jelena Davidović, kao i šefice Odjeljenja za upravljačku strukturu i Odjeljenja za ugovaranje i finansiranje u Ministarstvu finansija Sjeverne Makedonije, Aleksandra Simjanoska i Nita Hajrullai.

Foto: MF

NIKŠIĆ PROGNOZA