Istorijski rezultati u segmentu smanjenja gubitaka

Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) je u vrlo važnim segmentima poslovanja, kao što je smanjenje gubitaka, postigao istorijske rezultate i bio više nego uspješan, saopštio je izvršni direktor Vladimir Čađenović na svečanosti povodom obiljažavanja sedme godišnjice samostalnog poslovanja kompanije, javlja MINA.

„Gubici su na rekordno niskom nivou, a sve u cilju dostizanja odobrenih gubtaka od Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN)“, rekao je Čađenović na prigodnoj svečanosti u Vinskom podrumu Šipčanik.

On je dodao da se ova godišnjica ne razlikuje mnogo od prethodne, jer se okolnosti poslovanja vezano za ekonomsku i energetsku krizu nijesu mnogo promijenile.

„Period od prošlog do ovog rođendana bio je pun velikih poslovnih izazova za kompaniju. I pored brojnih problema koje su izazvali, prije svega, negativni uticaji globalne energetske krize koja predugo traje, CEDIS je uložio mnogo truda, znanja i sredstava da bi sistem radio pouzdano i efikasno“, rekao je Čađenović.

CEDIS je, u tom smislu, kao strateška kompanija i važna karika elektroenergetskog sistema, postigla dobre rezultate u ostvarivanju osnovne funkcije kao operatora distributivnog sistema – obezbjeđivanja pouzdanog i kvalitetnog napajanja korisnika električnom energijom.

Čađenović je naveo da je godinu posebno obilježila usmjerenost svih ljudskih i materijalnih resursa u pripremu ljetnje i zimske turističke sezone.

„Time možemo da se pohvalimo, jer u tom periodu nijesmo imali nijednu havariju na mreži i svaki prijavljeni kvar krajnjih korinika sanirali smo u rekordnom roku“, rekao je Čađenović i dodao da su pokazatelji takvi da su u vrlo važnim segmentima poslovanja, kao što je smanjenje gubitaka, postigli istorijske rezultate i bili više nego uspješni.

On je poručio da će u kompaniji naporno raditi kako bi dodatno unaprijedili poslovanje i povećali kvalitet usluge korisnicima.

„Pred nama su sve veći zahtjevi koje je potrebno ostvariti u kratkim rokovima, posebno vezano za sve veći broj aktivnih kupaca. Važno je da svako u velikom lancu CEDIS-a, od elektromontera na terenu do zaposlenih u pratećim službama, uvidi važnost svoje, ali i ostalih karika. Spremni smo da ujedinjeni i upućeni jedni na druge postižemo još bolje rezultate“, kazao je Čađenović.

CEDIS je, kako si saopštili njeni predstavnici, prepoznat kao društveno-odgovorna kompanija, koja ne samo da izdvaja značajna sredstva za pomoć zajednici u kojoj posluje, već nastoji da se pozicionira kao oslonac na koji može dugoročno da se računa.

Kompanija je od osnivanja usvojila društveno odgovorno poslovanje kao zlatni standard i samo prošle godine dala doprinos kroz realilzaciju više od 100 projekata iz oblasti obrazovanja, sporta, ekologije, nauke, zdravstva i kulture. To je prepoznala stučna javnost, pa je CEDIS krajem prošle godine dobio nagradu za društveno odgovorno poslovanje u oblasti brige za zajednicu, u kategoriji velika preduzeća, koju dodjeljuje Unija poslodavaca.

Za najboljeg radnika CEDIS-a ove godine je izabran glavni inženjer za vođenje projekata Marko Drobnjak, a za menadžera godine šef Službe održavanja regiona 2, Nikola Živković.

Osim glavnih, dodijeljeno je i osam specijalnih nagrada Energija u srcu i to operatorki za praćenje realizacije nabavnih ugovora u Sektoru za komercijalne poslove, Veselinki Vuković, referentu za odnose sa javnošću u Službi za korporativne komunikacije Filipu Vojinoviću, referentu za odnose sa krajnjim korisnicima III – Sektor za regulatorne poslove i odnose sa korisnicima, Savu Raičeviću, tehničaru za pristup mreži u Službi za pristup mreži regiona 2, Savu Kažiću, uklopničaru II u Službi za lokalno upravljanje mrežom regiona 2, Saši Marašu, glavnom inženjeru u Službi za relejnu zaštitu u Sektoru za održavanje 20 kV i 35 kV, Miljanu Nenadiću, specijalisti za imovinsko pravne odnose u istoimenoj službi, Dimitriju Draškoviću i glavnom inženjeru za mjerenje u Sektoru za mjerenje regiona 4, Danilu Peroviću.

Drobnjak je rekao da mu je velika čast što je pored toliko kvalitetnih i vrijednih ljudi u CEDIS-u izabran za najboljeg u prošloj godini.

„Želim da se zahvalim nadređenima i kolegama na izvanrednoj saradnji i podršci bez koje ne bi bilo ni ove nagrade. Privilegija je raditi u takvom okruženju“, poručio je Drobnjak.

Živković je saopštio da je lijepo kada se posvećen rad kruniše nagradom, a naročito kada nagrada dolazi od kolega.

„Ona je i odgovornost više da se nastavi i bolje i jače“, poručio je Živković.

I ostali nagrađeni zahvalili su kolegama koji su im bili podrška na putu do uspjeha, istitčući da bez dobrog tima nema ni dobrog pojedinca. Priznanja su rezultat zajedničkog, posvećenog i odgovornog rada i motiv više u budućem radu.

Izvor: MINA

Foto: CEDIS

NIKŠIĆ PROGNOZA