Inicijativa SIGMA-e: Ne smiju se odjednom mijenjati svi članovi Senata DRI

Nove članove Senata Državne revizorske institucije (DRI) treba postepeno uvoditi. Promjene svih članova Senata istovremeno treba izbjegavati, ocijenili su iz Zajedničke inicijative organizacije OECD i Evropske unije (SIGMA). Oni su se oglasili povodom najave izmjena zakona o DRI od strane poslanika DF-a Dejana Đurovića. On je najavio da će uskoro predati izmjene zakona o DRI kojima će biti smijenjeni svi članovi Senata DRI, te da će se izmjenama zakona promijeniti trajanje mandata članova senata na šest plus šest ili na devet godina.

– Ne preporučujemo nužno vremensko ograničenje trajanja mandata. To se praktikuje u državama članicama EU, ali i u nekoliko stabilnih demokratija u EU. Međutim, veći broj vrhovnih revizorskih institucija EU ima ograničen mandat za svoje članove, uzimajući u obzir ograničenje kao garanciju za visok učinak, reforme i inovacije. Takođe, mandat člana Senata DRI ne bi trebalo da bude usklađen sa izbornim ciklusom. U idealnom slučaju, mandat svih članova nezavisnih institucija trebalo bi da bude duži od mandata vlade kao zaštita od političkog uplitanja – naveli su iz SIGMA u analizi koja je objavljena na sajtu DRI.

Preporučuju da se ugledamo na nekoliko zemalja članica EU i da razmotrimo dužinu trajanja mandata od šest do devet godina, ukoliko se usvoji predlog mandata na određeno vrijeme.

– Mišljenja smo da je u slučaju da se predvidi vremensko ograničenje mandata članova Senata njihovu nezavisnost najbolje obezbijediti mandatom na duži vremenski period, a koji je neobnovljiv, odnosno sa trajanjem od osam do deset godina – navodi se u analizi SIGMA.

Đurović je najavio smjene svih članova i uporedo izbor novih pet članova, koje bi birali na osnovu prijava na konkurs koji bi sprovela Skupština. Iz SIGMA sugerišu da ima nekoliko rješenja koja se mogu primijeniti u slučaju DRI.

– Sadašnji članovi Senata mogu, na primjer, da se smatraju zaštićeni sadašnjim pravnim okvirom do navršenih godina za penzionisanje, da budu imenovani na dužinu mandata koja će biti utvrđena izmijenjenim zakonom ili da se ponude druga prelazna rješenja do navršenih zakonom propisanih godina za odlazak u penziju prema važećem zakonskom osnovu. U svakom slučaju, za kontinuitet rada DRI potrebno je obezbijediti postepeno uvođenje novih članova DRI. Svakako treba izbjegavati da se sva četiri sadašnja člana smjenjuju u istom trenutku. Ovo je neophodno i zbog budućeg imenovanja novih članova. U slučaju da se sada svi promijene u isto vrijeme, to bi podrazumijevalo da se isto desi i po isteku mandata novih članova, što bi svaki put bilo krajnje ometajuće za rad institucije i nosilo bi rizik da ne mogu da obavljaju svoje zakonske obaveze na vrijeme i kvalitetno – poručili su iz SIGMA.

Članovi Senata DRI su Nikola N. KovačevićMilan DabovićBranislav Radulović i Zoran Jelić.

DRI nije službeno upoznat sa sadržajem predloga

Nakon najave poslanika Đurovića, „Dan“ je kontaktirao sa DRI kako bismo dobili komentar. Oni su nam kazali da nisu službeno upoznati sa inicijativom ili sadržajem eventualnog predloga za izmjenu Zakona o DRI i da se sada neće izjašnjavati o tome.

– DRI ukazuje da se očekuje nezavisna ocjena Razvojne inicijative Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (IDI), koja treba da pokaže da li su osnovna načela nezavisnosti DRI, kao jedan od preduslova za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 32, ugrožena i povrijeđena zbog prijetnji po nezavisnost i najavljenih izmjena Zakona o DRI. Ocjena IDI-ja će biti urađena u formi izvještaja i sadržaće nalaze utvrđene kako kroz objektivno prikupljanje podataka eksperata, tako i kroz nepristrasne razgovore vođene sa ključnim interesnim grupama. Nakon prijema izvještaja, DRI će upoznati sve relevantne zainteresovane strane tako što će izvještaj biti javno dostupan na zvaničnoj internet stranici institucije – saopštili su nam iz DRI.

Podsjetili su da je Zakon o DRI izmijenjen 2013. godine s ciljem usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije u okviru pregovaračkog poglavlja 32 – finansijska kontrola.

Izvor, foto: DAN
 

NIKŠIĆ PROGNOZA