Gubitak zbog cijena struje, CEDIS očekuje pomoć EPCG

Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) je prošlu godinu bio u gubitku zbog rasta cijena struje na berzi za pokriće tehničkih gubitaka. Novim zapošljavanjem smanjeni troškovi za angažovanje drugih firmi. Očekuje se da će Elektroprivreda (EPCG), kao njihov osnivač, pokriti akumulirani gubitak, saopšteno je “Vijestima” iz CEDIS-a na pitanje zbog čega je ostvaren gubitak od 11,7 miliona eura u prošloj godini.

”CEDIS je usljed poremećaja na tržištu električne energije tokom prošle godine nabavljao električnu energiju po cijeni od 116 eura po megavat-satu (EUR/MWh) i po tom osnovu ostvario trošak od 45,3 miliona eura. Da je CEDIS nabavljao električnu energiju po cijeni odobrenoj od Regulatorne agencije REGAGEN, u iznosu od 52,91 eura/MWh, trošak nabavke bio bi oko 28 miliona manji i CEDIS bi bio u zoni pozitivnog poslovanja, saopšteno je iz kompanije.

CEDIS je sve količine električne energije u 2022. godini za pokriće tehničkih gubitaka kupovao preko javnog poziva za nabavku električne energije u distributivnom sistemu preko BELEN berze, a najnižu cijenu u iznosu od 116 EUR/MWh ponudila je EPCG, koja je i vlasnik CEDIS-a.

”Isporučena električna energija fakturisana je od EPCG u skladu sa zaključenim ugovorom o nabavci. CEDIS je izmirio obaveze prema EPCG, u cjelosti, po osnovu nabavljene električne energie, sve u skladu sa proknjiženim fakturama. Knjižna odobrenja nijesu izdavana. Fakture za nabavku električne energije su dodatno opteretile troškove poslovanja CEDIS-a i istovremeno uticala na povećanje prihoda EPCG”, naveli su iz kompanije na pitanje da li su korišćenja knjiženja odobrena za umanjenje fakturisanih cijena, odnosno da li je CEDIS uplaćivao taj novac ili su ih samo knjižili bez stvarnog odliva novca.

Prošlogodišnjim gubicima, ukupni akumilirani gubitak kompanije narastao je na 21,3 miliona eura. Na pitanje na koji način planiraju pokriće ovog gubitka, odgovoreno je da očekuju da EPCG, kao 100 odsto vlasnik CEDIS-a, “a u skladu sa preporukama Vlade i odredbama Zakona o energetici nađe model za saniranje štete nastale energetskom krizom i pokrije nastali gubitak CEDIS-a”.

Prema izvještajima prosječan broj zaposlenih u CEDIS-u u toku prošle godine iznosio je 1.623 i za oko 200 je veći nego godinu ranije. “Vijesti” su pitale zbog čega je došlo do ovog rasta broja zaposlenih, kao i da li su oni angažovani da preuzmu poslove za koje je CEDIS do sada plaćao privatnim firmama, kao što je ranije bila obrazloženo, i da li je na osnovu toga ostvarena ušteda.

”Do povećanja broja zaposlenih došlo je zbog zahtjeva procesa rada i poslovne odluke da je realizaciju već započetih investicionih projekata i počinjanje novih, najbolje završiti, odnosno započeti sa svojom radnom snagom koja će biti pod kontrolom i nadzorom, sa pravom na donošenje korektivnih mjera u odnosu na zaposlene i njihov rad od strane nadležnih u kompaniji. Sveobuhvatnim sagledavanjem ranijeg načina rada, troškova, poštovanja rokova i kvaliteta izvedenih radova donijeta je poslovna odluka da se usluge i radovi koji su povjeravani trećim licima u što većoj mjeri organizuju sa sopstvenim kapacitetima, a za koje potrebe je i započeto periodično upošljavanje u najvećoj mjeri stručnog kadra za realizaciju projekata”, navedeno je u odgovorima.

Kazali su da je povećan broj zaposlenih u organizacionim jedinicama koje se isključivo bave osnovnom djelatnošću – održavanje elektroenergetskih objekata, održavanja objekata, investicioni poslovi nadzora, projektovanja, poslovima mjerenja i upravljanja distributivnom mrežom.

”Rezultati ovakve poslovne odluke biće vidljivi i u prethodnoj godini, a njihov rast i postizanje cilja u cjelosti očekuje se u tekućoj i narednoj godini. Kako se može konstatovati, troškovi za nabavku električne energije su neplanirani i nekontrolisani i isti su doveli do poslovanja sa minusom pa se pozitivni rezultati prethodno navedenih aktivnosti ne mogu u potpunosti vidjeti”, saopšteno je iz kompanije.

Na neodređeno vrijeme u prethodnoj godini, kako su naveli, zaposleno je 26 radnika a na određeno vrijeme 138. Kazali su i da je iz kompanije po raznim osnovama otišlo 67 zaposlenih.

”Novim zapošljavanjem je znatno poboljšana starosna struktura zaposlenih koja je prethodnih godina bila iznad 46 godina starosti, dok je trenutna starosna stuktura 44 godine, a u organizacionim jedinicama gdje je najveći broj novozaposlenih na realizaciji projekata starosna struktura je 43 godine. U CEDIS-u se zapošljavaju i osobe preko programa stručnog ospobljavanja u najvećem dijelu inženjeri elektrotehnike, kao i kroz projekte Zavoda za zapošljavanje, što sve predstavlja zapošljavanje kroz državne programe”, naveli su iz kompanije.

Više stavki pod troškom reprezentacije

U izvještajima je navedeno da su “troškovi neproizvodnih usluga i reprezentacije iznosili 1,49 miliona”, i da su za oko sto hiljada manji nego godinu ranije.

Na pitanje “Vijesti” na šta se odnosi ovaj trošak iz CEDIS-a su naveli da se u okviru te stavke nalaze – troškovi zdravstvenih, advokatskih, računovodstvenih usluga, usavršavanja zaposlenih, notarskih usluga, savjetovanja i drugih intelektualnih usluga pravnih lica, usluga čišćenja prostorija i reprezentacije.

Prema dostavljenoj tabeli najveći iznos u ovoj stavci su bili troškovi obezbjeđenja objekata od 618 hiljada eura, što je za oko 140 hiljada više nego prethodne godine.

Troškovi za usluge trećih lica iznosili su 551 hiljadu i niži su za oko 300 hiljada nego 2020. godine.

Najveća ušteda ostvarena je kod stavke čišćenje prostorija što je lani koštalo 28 hiljada eura, a prethodno je bilo 220 hiljada eura.

Sami iznos troškova reprezentacije iznosio je 23 hiljade eura i za šest hiljada je veći nego godinu ranije, a za tri hiljade nego 2020.

Izvor, foto: Vijesti

NIKŠIĆ PROGNOZA