Grgurović podržao odluku Milatovića o vraćanju zakona na ponovno odlučivanje

Predsjednik Opštine Danilovgrad Aleksandar Grgurović saopštio je da podržava odluku predsjednika Crne Gore da Skupštini vrati na ponovno odlučivanje predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalnih samouprava.

Smatra da bi proglašenje tog zakona izazvalo probleme u finansiranju opština u Primorskom i Središnjem regionu.

„Novim zakonskim odredbama predviđeno je smanjenje sa 50% na 40% poreza na dohodak fizičkih lica, prihod opštine Danilovgrad bio bi smanjen za više od 100.000 eura“, navodi se u saopštenju Opštine Danilovgrad.

Grgurović ističe da bi ova izmjena ugrozila budžet opštine i narušila tekuću likvidnost, s obzirom na to da je usvojeni budžet planiran prema trenutno važećim zakonskim odredbama, a Ministarstvo finansija je dalo saglasnost.

Grgurović navodi da razumije potrebu Vlade Crne Gore da podrži razvoj sjevera, ali to, kako kaže, ne bi smjelo da bude na štetu opština u Primorskom i Središnjem regionu.

„Danilovgrad kao opština Središnjeg regiona ima indeks razvijenosti ispod 100% i koristi sredstva Egalizacionog fonda, dok više Opština u Sjevernom regionu uživaju razvijeniji status u odnosu na opštinu Danilovgrad“, navodi se u saopštenju.

Predsjednik Opštine Danilovgrad podsjeća da je naslijeđeni dug Opštine višemilionski.

„Apeluje na skupštinsku većinu da pažljivo razmotri donesene odluke i pristupi pronalaženju modela za razvoj Opština u Sjevernom regionu, bez narušavanja interesa Opština u Primorskom i Središnjem regionu, a sve u cilju pronalaženja održivih rešenja koja će osigurati cjelokupan društveni i ekonomski napredak“, zaključuje se u saopštenju.

Foto: Opština Danilovgrad

NIKŠIĆ PROGNOZA