Gradnja objekata vrijednih preko pola miliona oslobođena PDV-a

Ministarstvo finansija (MF) donijelo je pravilnik o postupku oslobađanja od plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV) investitora i isporuku određenih proizvoda i usluga.

Prema pravilniku, koji je potpisao ministar Novica Vuković, pravo na oslobađanje od plaćanja PDV-a na isporuku proizvoda, odnosno usluga, za gradnju i opremanje ugostiteljskog objekta kategorije pet i više zvjezdica, energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage veće od 10 MW i kapaciteta za proizvodnju prehrambenih proizvoda razvrstanih u okviru sektora C grupa 10 Zakona o klasifikaciji djelatnosti, čija investiciona vrijednost prelazi 500.000 eura, odnosno proizvoda i usluga koji se isporučuju u skladu sa međunarodnim ugovorom o kreditu, odnosno zajmu zaključenim između Crne Gore i međunarodne finansijske organizacije, odnosno druge države ili treće strane u kojem se Crna Gora pojavljuje kao garant, u dijelu koji se finansira dobijenim novčanim sredstvima, ako je tim ugovorom predviđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi poreza, kao i prilikom uvoza proizvoda i isporuke proizvoda, odnosno pruženih usluga u zemlji, u slučajevima kada je to predviđeno međunarodnim sporazumom, odnosno ugovorom o donaciji ostvaruje se pod uslovima, na način i po postupku propisanim ovim pravilnikom, prenosi Dan.

– Investitor, radi oslobađanja od plaćanja PDV na isporuku proizvoda za gradnju i opremanje ugostiteljskog objekta kategorije pet i više zvjezdica, energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage veće od 10MW i kapaciteta za proizvodnju prehrambenih proizvoda, čija investiciona vrijednost prelazi 500.000 eura, podnosi zahtjev organu uprave nadležnom za poslove poreza. Investitor uz zahtjev iz stava 1 ovog člana podnosi prijavu građenja objekta, zapisnik nadležnog inspekcijskog organa za radove za koje se ne izdaje građevinska dozvola, odnosno ovjerenu kopiju građevinske dozvole, izjavu revidenta o provjeri ispunjenosti uslova zahtijevane kategorizacije ugostiteljskog objekta, odnosno mišljenje nadležnog organa državne uprave da se radi o investiciji iz stava 1 ovog člana, predračunsku vrijednost po glavnom projektu, za izgradnju i opremanje kapaciteta za proizvodnju prehrambenih proizvoda, čiju reviziju vrši ovlašćeni procjenjivač kojeg odredi poreski organ. Troškove vršenja revizije iz stava 2, tačka 3 ovog člana plaća investitor – precizirano je u pravilniku.

Pravilnik, koji je nedavno stupio na snagu, objavljen je na sajtu Vlade.

Pravilnikom obuhvaćeni i projekti koji se finansiraju sredstvima EU

Pravilnik se tiče i projekata koji se finansiraju iz sredstava EU.

– Radi ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja PDV-a na izvršeni promet proizvoda i usluga, odnosno uvoz proizvoda, kada je to predviđeno međunarodnim ugovorom koji se finansira iz sredstava Evropske unije, odnosno sredstava namijenjenih za projekte implementirane u indirektnom i podijeljenom upravljanju, ugovarač, odnosno korisnik granta prilaže potvrdu da odnosni proizvodi i usluge ispunjavaju uslove za oslobađanje od plaćanja PDV-a. Kod podijeljenog upravljanja pravo na oslobađanje od plaćanja PDV-a na izvršeni promet proizvoda i usluga, odnosno uvoz proizvoda imaju ugovarači, odnosno korisnici projekata čija je ukupna vrijednost, uključujući PDV, najmanje pet miliona eura. Organ državne uprave nadležan za oblast u kojoj se realizuje projekat EU pomoći izdaje potvrdu za oslobađanje od plaćanja PDV-a. Oslobađanje od plaćanja PDV-a vrši se na izvršeni promet proizvoda i usluga, odnosno uvoz proizvoda na nivou pojedinačnih računa u okviru ugovorene vrijednosti, uključujući sredstva Evropske unije i sredstva kofinansiranja – pojašnjeno je pravilnikom.

Foto: Ilustracija/elements.envato

NIKŠIĆ PROGNOZA