EPCG će tužiti AZK Upravnom sudu

Elektroprivreda (EPCG) će pred Upravnim sudom pokrenuti upravni spor na rješenje Agencije za zaštitu konkurencije (AZK) da je kupovina imovine bivše Željezare Nikšić bila nezakonita državna pomoć učinjena njenim prodavcima “Toscelik Profil VE SAC Endustrisi” iz Turske i “Toscelik Alloyed Engineering Steel” iz Podgorice.

To je saopšteno “Vijestima” iz EPCG na pitanje koji je stav državne energetske kompanije povodom mišljenja AZK-a i da li tim povodom planira da preduzme neke radnje.

“U odnosu na rješenje koje je donijela Agencija za zaštitu konkurencije, EPCG će pred Upravnim sudom pokrenuti upravni spor, a sve iz razloga što su donijetim rešenjem povrijeđena pravila postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje, izvedeni pogrešni zaključci, te je u krajnjem pogrešno primijenjeno materijalno pravo. Stoga je rješenje nezakonito i kao takvo ne može egzistirati u pravnom poretku, što će se u daljem toku postupka i dokazati”, naveli su iz EPCG.

AZK je kupovinu imovine Željezare od EPCG za 19,5 miliona eura u januaru prošle godine proglasila nezakonitom državnom pomoći, jer smatraju da su prekršena evropska pravila o ograničavanju državne pomoći za proizvođače čelika time što je imovina kupljena od proizvođača čelika iz Turske koji je bio vlasnik nikšićke fabrike. “Vijesti” imaju uvid u rješenje koje je donijela Agencija.

Iz ove agencije navode i da to što procjene imovine, urađene od Uprave za katastar i nezavisnog procjenitelja, pokazuju da je njena vrijednost veća od iznosa kojim je plaćena, ne znači da prodavac nije dobio državnu pomoć, jer su, kako navode, “moguće izuzetne okolnosti u kojima se kupovina čak i po tržišnim cijenama neće smatrati usklađenom sa tržišnim cijenama”.

Agencija navodi i da nije u zakonskoj obavezi da izračuna iznos državne pomoći koju primalac treba da vrati, ali je naložila EPCG da utvrdi iznos državne pomoći, odnosno razliku između kupoprodajne i tržišne cijene imovine “pri čemu će uzeti u obzir sve ugovorene uslove”.

“Procjene nezavisnih stručnjaka odgovarajuće struke mogu osigurati dodatnu potvrdu vjerodostojnosti procjene tržišne cijene. Iznos razlike između tržišne cijene i kuporodajne cijene, predstavlja iznos neusklađene državne pomoći koji je potrebno vratiti”, naveli su iz Agencije.

Naloženo je da EPCG u roku od četiri mjeseca preduzme mjere da prodavac vrati razliku u novcu sa kamatama.

Agencija u obrazloženju navodi da nije prihvatila procjene vrijednosti imovine niti i jednu argumentaciju EPCG, da su oni akcionarsko privredno društvo koje novac zarađuje na tržištu, da je vrijednost imovine značajno veće od kuprodajne cijene, da je prodavac pokrenuo postupak likvidacije i da se neće baviti proizvodnjom čelika,…

EPCG je na zahtjev Agencije svoje izjašnjenje dala 26. januara ove godine, sedam dana nakon zaključenja ugovora. Agencija između ostalog navodi da EPCG iz dokumentacije nije mogla biti upoznata da “Toscelik Alloyed Engineering Steel” iz Podgorice planira likvidaciju.

Međutim, u registru privrednih subjekata je 24. jula prošle godine za ove firmu, šest mjeseci prije potpisivanja kupoprodajnog ugovora, uvedena napomena da je pokrenut postupak likvidacije, što EPCG i navodi u svojim izjašnjenjima i što je Agencija lako mogla utvrditi.

Iz Agencije tvrde da su sa ugovorom, koji je potpisan 19. januara, trebalo da budu upoznati najmanje 60 dana ranije, međutim pregovori partnera o kupoprodajnim uslovima trajali su sve do kraja decembra.

EPCG: Mi po zakonu ne možemo da budemo davaoci državne pomoći

Iz EPCG su “Vijestima” kazali da je njihov stav i dalje da ne mogu biti davaoci državne pomoći.

“Nasuprot rezonovanju donosioca rješenja, EPCG se ne može javiti u svojstvu davaoca državne pomoći, jer je akcionarsko društvo, koje je isključivi vlasnik imovine akcionarskog društva, odnosno vlasnik imovine nije akcionar, makar akcionar bila i sama država. EPCG ne raspolaže sredstvima javnih prihoda već ostvaruje prihode po osnovu obavljanja registrovanih privrednih djelatnosti i raspolaganja sopstvenom imovinom, i to kao akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i statutom. Prethodne napomene treba sagledati u kontekstu zakonskog određenja pojma u članu 3 Zakona o kontroli državne pomoći: Davalac državne pomoći je nadležni organ državne uprave, nadležni organ opštine i pravno lice koje upravlja i raspolaže sredstvima javnih prihoda i državnom imovinom u skladu sa zakonom”, odgovorili su iz EPCG.

Oni navode da je u konkretnom slučaju EPCG prilikom kupovine ove imovine postupala “vođena isključivo principom privatnog ulagača”.

“Vrijednost kupljene imovine, prije kupoprodaje, izvršila je Komisija Uprave za katastar i državnu imovinu, u odnosu na nepokretnosti, dok je procjenu vrijednosti pokretne imovine izvršio ovlašćeni procjenjivač, koje procjene su dovele do zaključka da je ova kupovina isplativ posao za EPCG. Takođe, a što ne ulazi u kalkulaciju vrijednosti imovine, pri analizi isplativosti posla za EPCG, naročito se imala u vidu potreba kompanije za izgradnjom novih proizvodnih postrojenja obnovljivih izvora energije i odličan potencijal imovine za tu namjenu. Sve prethodno nedvosmisleno dokazuje da je EPCG djelovala shodno tržišnim kriterijumima i stvarnim interesima i potrebama kompanije”, naveli su iz ove kompanije.

Foto: RTNK

Pročitajte još:

NIKŠIĆ PROGNOZA