Dva voza parkirana zbog grubog kršenja propisa: Rizična vožnja na starim djelovima

Dva elektromotorna voza (EMV) Željezničkog prevoza (ŽPCG) sklonjena su iz saobraćaja jer na vozovima nije urađena zamjena djelova (mikroprekidača) koji služe pri kočenju i vuči, a što se moralo mnogo ranije uraditi, nakon što su dva voza prešla 330.000 kilometara. Jedan voz prešao je više od milion kilometara, a drugi približno toliko.

Isključenje je urađeno nakon što je Služba unutrašnje kontole tog preduzeća pregledala voz EMV CAF 101-103.

Nakon što su nezvanični izvori novinaru saopštili šta se dešava u toj firmi, Vijestima je to i zvanično potvrđeno iz PR službe ŽPCG-a, odakle su naveli da su vozovi povučeni “nakon utvđenih proceduralnih nepravilnosti u kontrolnom pregledu”.

Ta dva voza stara su po 10 godina, kupljena su u Španiji od proizvođača “CAF” i najmoderniji su u voznom parku državnog preduzeća.

“Jedan od ovih vozova je prešao milion kilometara, a drugi se približio ovoj cifri. Prilikom IM3 pregleda (veliki servis) na maksimalno pređenih 330.000 kilometara mora se uraditi zamjena mirkoprekidača što je izahtjev proizvođač ‘CAF’ “, ispričao je izvor “Vijesti”.

Vijesti su imale uvid u zapisnik kontrole voza EMV CAF 101-103, u kome je navedeno da je prilikom pregleda voza utvrđeno grubo kršenje propisa i da nije izvršena zamjena djelova u kontrolnim listama za IM3 servis.

“U dokumentaciji nema ni dokaza da je urađeno ultrazvučno ispitivanje osovina koje je planirano ovim pregledom. Takođe, šef depoa za održavanje elektromotornih vozova ne posjeduje izmijenjeni Pravilnik o radu depoa za održavanje elektromotornih vozova koji je dostavljen Službi za kontrolu 7. februara. S obzirom da je ovaj vid kršenja propisa direktno vezan za bezbjednost željezničkog saobraćaja, rukovodilac Službe unutrašnje kontole je odmah usmeno naložio mjere isključenja EMV CAF 101-103 iz saobraćaja, a vi ste u obavezi da u što kraćem roku slučaj islijedite (ispitate) i u isljeđenju obavijestite Sektor unutrašnje kontrole”, piše u zapisniku koji je dostavljen izvršnoj direktorici Ilinki Pavićević i Sektoru za vuču vozova i sektoru za tehničke poslove

Iz kompanije je zvanično rečeno da su iz saobraćaja povučena dva CAF EMV.

“EMV je povučen iz saobraćaja 8. 2. 2024. po dobijanju dopisa od Službe unutrašnje kontrole ŽPCG kojim se navodi proceduralna nepravilnost u kontrolnom pregledu kod jednog CAF EMV. Kako je apsolutni prioritet naše kompanije bezbjednost saobraćaja i putnika, taj elektromotorni voz je odmah povučen iz saobraćaja, a obzirom da su procedure za kontrolne preglede kod ove serije EMV iste, iz saobraćaja je povučena i druga garnitura. Ova dva voza, iako ispravna, će biti van saobraćaja sve dok se od strane Sektora za tehničke poslove ne izvrši provjera navoda Unutrašnje kontrole, odnosno dok se ne utvrdi da li je došlo do proceduralnih nepravilnosti. Radi stručne konsultacije, istovremeno je kontaktiran i proizvođač vozova sa kojim smo inače u stalnom kontaktu”, kazali su iz kompanije.

Iz ŽPCG nijesu precizirali vremenski okvir kada će vozovi biti ponovo pušteni u saobraćaj.

“Po završetku provjere od strane nadležnog sektora i otklanjanja eventualnih nepravilnosti vozovi će ponovo biti u saobraćaju. Napominjemo da se, i pored povlačenja iz saobraćaja ovih garnitura, željeznički saobraćaj na svim relacijama odvija redovno”, kazali su u preduzeću.

Ova kompanija ima elektromotorne vozove iz Španije koji su stari 10 godina, zatim elektromotorne vozove čija je prosječna starost 39 godina i oni su proizvedeni u Rigi u tadašnjem SSSR-u. Pored toga raspolažu i sa klasičnim garniturama – elektrolokomotivama prosječne starosti 50 godina i putničkim kolima raznih serija prosječne starosti 48 godina.

ŽPCG usaglašava sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) dokumentaciju u vezi s kreditom za kupovinu novih elektromotornih vozova koji će se nabaviti u tenderskom postupku u skladu sa politikom javnih nabavki ove međunarodne finansijske institucije. Riječ je o nabavci tri voza.

Ovi vozovi se nabavljaju uz Vladinu garanciju od 30 miliona eura koja je sastavni dio ovogodišnjeg zakona o budžetu, a pribavljena je i saglasnost Agencije za zaštitu konkurencije koja je ocijenila da su državne garancije u skladu sa Zakonom o kontroli državne pomoći.

Foto: Vijesti/Luka Zeković

NIKŠIĆ PROGNOZA