DRI – SIGMA: Crna Gora usaglasila svoj rad sa principima javne uprave za oblast eksterne revizije

Predstavnici SIGMA-e, zamjenica šefa SIGMA Programa Bijanka Breteše i ekspert SIGMA, Kejt Henderson posjetili su Državnu revizorsku instituciju (DRI) Crne Gore povodom predstavljanja revidiranih SIGMA principa javne uprave, koji će poslužiti za sprovođenje procjene napretka zemalja Zapadnog Balkana prema principima javne uprave, saopšteno je iz DRI.

U ime DRI, predstavnice SIGMA-e su primili predsjedavajući Senatom, senator Nikola N. Kovačević, senatori Zoran Jelić, Milan Dabović, Branislav Radulović i sekretarka Institucije, Dobrila Glomazić.

„U uvodnom dijelu, predsjedavajući Senatom je istakao da je Državna revizorska institucija Crne Gore usaglasila svoj rad sa principima javne uprave za oblast eksterne revizije, imajući u vidu da se isti temelje na standardima Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI), koji predstavljaju ujedno i završna mjerila za Crnu Goru u Pregovaračkom poglavlju 32 Finansijski nadzor. Rezultati ocjene SIGMA će poslužiti Državnoj revizorskoj instituciji za procjenu stanja i radi daljeg jačanje uticaja revizije kroz veće korišćenje revizorskih izvještaja i efektivno praćenje revizorskih preporuka od strane Skupštine. SIGMA sprovodi ocjenu principa javne uprave u zemljama Zapadnog Balkana od 2015. godine primjenjujući Metodološki okvir za ocjenu principa javne uprave. Oblast eksterne revizije se ocjenjuje kroz Princip 16 sa devet indikatora – Nezavisni revizor vrši djelotvornu reviziju svih javnih sredstava, pruža uvjeravanja u pogledu korišćenja javnih resursa i pomaže da se unaprijedi funkcionisanje javnog sektora“, navodi se u saopštenju.

„Principi javne uprave predstavljaju sveobuhvatan okvir standarda koji izražava vrijednosti i ponašanja koje građani i preduzeća mogu očekivati od savremene javne uprave. Principe je, na zahtjev Evropske komisije, izradila SIGMA, zajednička inicijativa Evropske unije (EU) i organizacije OECD, koju uglavnom finansira EU. Oni se zasnivaju na postojećoj pravnoj tekovini EU, pravnim instrumentima organizacije OECD, drugim međunarodnim standardima, kao i dobrim praksama država članica EU i OECD“, zaključuje se.

Foto: DRI

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents