Dogovorena plaćena stručna praksa za visokoškolce

Studenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore (UCG) imaće priliku da obavljaju plaćenu stručnu praksu u Luštici Development, pod čijim liderstvom se realizuje projekat novog grada na crnogorskom primorju i turističke destinacije Luštica Bay.

To je dogovoreno Memorandumom o saradnji koji su potpisali dekan Ekonomskog fakulteta Mijat Jocović i direktorka ljudskih resursa u kompaniji Luštica Development, Olga Radović.

Visokoškolci imaju priliku da prve profesionalne korake naprave u međunarodnoj kompaniji i da se profesionalno razvijaju pod mentorstvom menadžmenta sa internacionalnim iskustvom, s visokim znanjem i međunarodnim kredibilitetom Oraskom holdinga kojem pripada Luštica Development.

Kompanija njeguje korporativnu kulturu, koja je ključna za dalji karijerni napredak. Odabir mjesta prve prakse i potencijalno prvog poslodavca od krucijalnog je značaja za dalji profesionalni razvoj.

Radović je navela da je vizija Ekonomskog fakulteta u sinergiji sa kompanijom Luštica Development.

„Dijelimo zajedničke vrijednosti u pogledu profesionalnog razvoja mladih, i sve aktivnosti će biti usmjerene ka kvalitetno osmišljenoj pripremi studenata za tržište rada. Kao članovi Poslovnog savjeta Ekonomskog fakulteta, aktivno ćemo učestvovati u unapređenju nastavnih planova i programa, realizaciji stručne prakse i predavanja, savjetovanja i kreiranja internship programa, sve sa ciljem kvalitetne orjentacije i usmjeravanja studenata ka savremenim poslovnim principima”, istakla je Radović.

Luštica Development je poslodavac koji nudi rad u dinamičnom i međunarodnom okruženju, sa velikim potencijalom za dalje usavršavanje i profesionalno napredovanje, te će studenti Ekonomskog fakulteta imati mogućnost da steknu praktična znanja u dijelu finansijskih operacija, računovodstva i poreza, ljudskih resursa i marketinga.

Zainteresovani kandidati prijave mogu poslati putem mejla career@lusticadevelopment.com.

Jocović je naveo da unapređenje saradnje sa predstavnicima uspješnih kompanija koje posluju u Crnoj Gori, kroz njihovo uključivanje u procese na fakultetu i oblikovanje profila budućeg ekonomiste, predstavlja imperative modernog visokog obrazovanja i jedan je od strateških pravaca razvoja Ekonomskog fakulteta.

Prema njegovim riječima, rezultat takvog opredjeljenja je kontinuirano rastuća baza partnerskih institucija koja je danas obogaćena Memorandumom o saradnji sa kompanijom Luštica Development, ali i članstvo predstavnika te kompanije u Poslovnom savjetu Ekonomskog fakulteta.

„Prva aktivnost koja će proizaći iz ovog Memoranduma je stručna praksa za studente postojećih studijskih programa Ekonomskog fakulteta, kao i novog programa na engleskom jeziku koji ove godine upisuje svoju prvu generaciju. Uvjeren sam da će ova saradnja imati pozitivne rezultate na obje strane, a da će se njen efekat najviše odraziti na naše studente i njihove stručne kompetencije”, naglasio je Jocović.

Menadžment Ekonomskog fakulteta prepoznaje kompaniju Luštica Development kao važnog partnera i poslodavca u Crnoj Gori, koji aktivnim učešćem u obrazovnog sistema dodatno osnažuje svoju poziciju najatraktivnijeg poslodavca u Crnoj Gori.

Foto: Luštica Bay

NIKŠIĆ PROGNOZA