Dodijeljeni sertifikati za mentore koji će pružati besplatne mentorske usluge za mikro, mala i srednja preduzeća

Predstavnici Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma i Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) dodijelili su sertifikate za sedam novih mentora koji će mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) iz cijele Crne Gore pružiti besplatnu, nefinansijsku u cilju unapređenja njihovog poslovanja.

Dodjela sertifikata je organizovana u okviru zajedničkog sastanka mentora, realizovanog u okviru projekta “Jačanje i širenje mentoring sistema za mala i srednja preduzeća u zemljama Zapadnog Balkana”, kojeg sprovodi Ministarstvo ekonomskog razvoja i tirizma u partnerstvu sa JICA-om.

Načelnica Direkcije za jačanje preduzetništva i saradnju sa biznis zajednicom u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, Anđela Gajević, kazala je da je cilj zajedničkog sastanka da se na jednom mjestu, kroz interaktivnu diskusiju i okupljajući sve mentore zajedno, doprinese boljem rješavanju izazova sa kojima se susreću tokom sprovođenja mentoring procesa, kao i da se poželi dobrodošlica novoizabranim mentorima.

„Na ovaj način želimo našu porodicu mentora da proširimo kako bi, u zajedničkoj sinergiji Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma i mentora koji nam dolaze iz lokalnih/regionalnih biznis centara i lokalnih samouprava uspostavili institucionalnu saradnju, a kroz tu saradnju ojačali njihove administrativne kapacitete podižući kapacitete kroz kontinuirano ulaganje u unapređenje njihovih preduzetničkih znanja i kompetencija, kroz posebno osmišljen sistem trening modula,  pripremamo mentore da preduzećima u opštinama iz kojih dolaze pruže što kvalitetniju i efikasniju mentorsku podršku“, navela je Gajević.

Kazala je da su sastanku prisustvovali dugogodišnji partneri i kolege Ministarstva iz Razvojne agencije Republike Srbije, koji su prenijeli njihova iskustva u sprovođenju mentoring usluga, s obzirom da je Srbija prva uvela i uspostavila ovakav model pružanja mentoring usluga u saradnji sa JICA-om. 

„Njihovo iskustvo nam je značajno, kako bi Crna Gora na osnovu primjera dobre prakse iz regiona mogla lakše i brže da razvija svoj model mentorstva koristeći alate i tehnike koje su razvijene u saradnji sa Japanskim expertima.uspostavila sličan model“, kazala je Gajević.

Ukazala je da Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma svake godine organizuje obuke za mentore u okviru kojih oni dobiju sertifikate.za uspješno završene trening module.

„Trenutno imamo preko 30 aktivnih mentora i sa ovih sedam ovaj broj se povećava. Što više  budemo obučavali mentora, to će naše kompanije imati veću priliku i šansu da dobiju za sad besplatnu mentoring uslugu“, rekla je Gajević.

Govoreći o mentoring programu za ovu godinu, Gajević je kazala da je mentoring kao nefinansijki vid podrške preduzećima uključen u ukviru programa za unapređenje konkurentnosti privrede kroz određene programske linije

„Trudili smo se da napravimo jedan sveobuhvatan paket, nefinansijsko-finansijske podrške koji će biti na raspolaganju našim preduzećima. Tako smo, kroz tri programske linije, uvezali nefinansijsku i finansijsku podršku kako bi ona bila raspoloživa našim krajnjim korisnicima – mikro, malim i srednjim preduzećima. Ove godine smo u fokus stavili specifične ciljne grupe – mlade do 35 godina starosti i žene u biznisu, imajući u vidu da su to ciljne grupe koje se najviše suočavaju sa izazovima kada je u pitanju pristup finansijama, a vrlo nam je bitno da unaprijedimo njihova znanja i kompetencije“, kazala je Gajević.

Milijana Dubak iz Opštine Tivat, koja je stekla sertifikat mentora, rekla je da je u okviru mentoring obuke stekla nova iskustva i saznala šta podrazumijeva mentoring u praksi.

„Moram zahvaliti kolegama iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma i kolegama iz Srbije, jer je kvalitet obuke koju smo dobili odličan. Prezadovoljni smo obukom, kako je trening tekao dalje, sve nam je bilo jasnije šta je naša uloga u ovom programu, da bismo na kraju stekli punu sliku i da bismo mogli zamisliti sebe kako pružamo mentoring uslugu“, navela je Dubak.

Istakla je da očekuje da će mentoring program Crnoj Gori donijeti zdraviju privredu, kao i da predstavnici MMSP shvate da postoje šanse i novac za unapređenje njihovog biznisa.

„Informacija i savjet su ono što im je bitno, naročito početnicima u biznisu“, smatra Dubak.

Menadžerka projekta iz Razvojne agencije Srbije (RAS), Ana Žegarac, podsjetila je da su u toj državi počeli sa kreiranjem mentorske usluge 2005. godine, a saradnju sa JICA-om u smislu tehničke podrške za uspostavljanje mentoringa od 2006. godine.

„Mogu da se pohvalim da za svih ovih 17 godina nemamo nešto puno izazova, a imamo jako puno posla. Strašno je važno da je usluga mentoringa u Srbiji prepoznata kao lider u nefinansijskim uslugama, da su mentori ljudi koji znaju kako da objasne kompanijama ne samo nefinansijski dio i unapređenje njihovog poslovanja, već i gdje su izvori finansiranja iz različitih programa koji su raspoloživi od strane državnih ili donatorskih institucija“, navela je Žegarac.

Ukazala je da u Srbiji godišnje imaju 350 korisnika preduzeća koja koriste mentoring program.

„Ono na čemu radimo je dodatno profilisanje – počeli smo sa start up-ovima koji su stari do tri godine i zrelim preduzećima, proširili smo uslugu na zadruge, klastere, asocijacije i inkubatore. Zatim smo isprofilisali u saradnji sa Ministarstvom privrede Srbije korisnike koji su mladi i žene do 35 godina, žene koje posjeduju biznis više od pet godina. Ono što je poseban fokus je na proizvodnji“, kazala je Žegarac.

Prema njenim riječima, u mentoring progamu su važni konstatno unapređenje znanja i provjera kvaliteta.

„Ono što je naš cilj da sa Crnom Gorom i ostalim državama regiona napravimo regionalni brend, da sama usluga mentoringa bude prepoznata na nivou država Zapadnog Balkana i da na taj način omogućimo bolje povezivanje samih stručnjaka, a ono što je najvažnije da uspostavimo bolje odnose, ekonomske saradnje između korisnika mentoringa u državama u kojima radimo“, rekla je Žegarac.

JICA ekspert, Shinichiro Kato, kazao je da ta organizacija podržava mentoring program u Crnoj Gori gotovo deset godina, navodeći da su u okviru njega kvalifikovali mentore koji su dobili sertifikate za obavljanje tog posla.

„Mentoring programom, koji sprovodi Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, pokušavamo da podijelimo iskustvo Japana u tom procesu. Ovo iskustvo želimo da prenesemo na države Zapadnog Balkana. Srećni smo što je Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma veoma posvećeno i pokušava da osnaži mikro, mala i srednja preduzeća u Crnoj Gori i zbog toga JICA sprovodi program u ovoj državi“, naveo je Kato.

Pojasnio je da je specifičnost mentoring programa što počiva na internacionalnim alatima i standardima, kao i KAIZEN metodi u menadžmentu, koja se zasniva na konstatnom unapređivanju.

„Crnogorska mikro, mala i srednja preduzeća imaju potencijal, ali često ne znaju kako da unaprijede konkurentnost. Zbog toga vjerujem da je mentoring program za mikro, mala i srednja preduzeća značajan za njih“, rekao je Kato.

Izvor, foto: PR Centar

NIKŠIĆ PROGNOZA