Đukanović: EPCG planira investicije od dvije i po milijarde eura

Elektroprivreda je prošle godine imala višak struje u svim akumulacijama i bolji finansijski rezultat u odnosu na prethodni menadžment, saopšteno je iz državne energetske kompanije. U narednom periodu planiraju investicije od dvije i po milijarde eura.

Prema preliminarnim podacima, EPCG je u prethodna 24 mjeseca ostvarila dobit od 140 miliona eura, što je, kažu iz menadžmenta, mnogo bolji rezultat u odnosu na deceniju prije. Uprkos lošoj hidrologiji i političkim kretanjima u svijetu, EPCG je zadržala istu cijenu električne energije za građane.

“Broj redovnih platiša je 230.000. To je povećanje platiša od preko 40.000, a i sam procenat naplate je preko 100 procenata”, kazao je predsjednik Odbora direktora EPCG Milutin Đukanović.

Đukanović podsjeća da je EPCG kupovinom Željazare i pokretanjem projekata 3000+ i 500+ započela novi investicioni ciklus. Tako je do sada na krovovima kuća instalirano 1500 solarnih elektrana.

“I ovaj projekat, znači, instalirano je 17 MWh i on će sigurno biti završen do sredine ili kraja juna. Vrlo brzo će krenuti i projekat 5000+, a to je 70MWh”, saopštio je Đukanović, prenosi RTCG.

U državnoj elektroenergetskoj kompaniji planiraju i investicije od 2,5 milijarde eura. Međutim, iz EPCG ističu da u pokretanju investicija, nailaze na poteškoće i ograničenja u brojnim propisima.

“Moramo da iskažemo nezadovoljstvo, jer to sporo ide. Sporo ide i vjetro-park “Gvozd”, sporo ide i prevođenje voda, valorizacija voda Nikšićkog polja, sporo ide i rekontrukcija 5, 6. i 7. agregata, sporo ide izgradnja 8. agregata”, poručio je Đukanović.

U EPCG se nadaju da će izvršna i zakonodavna vlast uskladiti administrativni okvir i pomoći kod bržeg i lakšeg investiranja u energetski sektor.

“Svi ste negdje svjedoci da je institucionalni okvir vrlo često neprilagođen, a da je destimulativan kada su u pitanju investicije u oblasti energetike”, poručio je Mićun Milatović, direktor Pravnog sektora u EPCG.

Foto: EPCG

NIKŠIĆ PROGNOZA