Dio bivših radnika „Vektra Boke“ traži pravdu i raskid ugovora sa Brkovićem

Bivši radnici „Vektra Boke“ juče su ponovo održali protestno okupljanje u parku „Boka“ u Herceg Novom, kako bi još jednom zatražili isplatu zaostalih zarada, potraživanja po sudskim presudama, jubilarne nagrade i uplatu doprinosa i otpremnine. Zatražili su i raskid ugovora sa „Vektra Bokom“, nakon čega očekuju isplatu svih potraživanja.

Predsjednik NVO „Bivši radnici Vektra Boke“ Đorđe Rajak optužio je sudije Privrednog suda i Višeg suda za odugovlačenje postupaka i kršenje zakona.

– Predsjedniče Višeg suda, direktno se Vama obraćam. Donijeli ste rješenje kojim ste ukinuli predlog SDT-a i rješenje istražnog sudije, uz obrazloženje da nema elemenata krivičnog djela. Trebalo je da prvo provjerite da li su plaćene državne akcije, da li je ispoštovan kupoprodajni ugovor. Znate li da je „Boka“ zadužena nezakonitim kreditom od 24 miliona eura i da je ponovo uzet kredit od četiri miliona‘ Znate li da je nezakonito otuđena imovina „Boke“ jer „Vektra Boka“ nikada nije ispunila ugovor i nije mogla da bude titular nad imovinom HTP „Boka“‘ Nije ispoštovan ni plan reorganizacije nakon uvođenja stečaja – kazao je Rajak.

On tvrdi da od privatizacije HTP „Boka“ ništa nije urađeno po zakonu. Pozvao je tužilaštvo da provjere sve navode vezane za kupovinu HTP „Boka“ i sumnjive presude.

Osvrnuo se i na prodaju zemljišta radi namirenja potraživanja povjerilaca, ali i na prodaju hotela „Igalo“, od koje bi svoja potraživanja naplatili nasljednici Aleksandra Acovića, ali i država, opština i bivši radnici „Vektra Boke“.

– Podsjećamo, licitacija za prodaju hotela „Igalo“ po rješenju o izvršenju na osnovu pravosnažne presude u korist porodice Acović, a koja je trebalo da bude održana sredinom marta, odgođena jer je Privredni sud donio rješenje o određivanju mjere obezbjeđenja radi sprečavanja promjene imovinskog statusa stečajnog dužnika „Vektra Boke“. Rješenje o zabrani prodaje donijeto je na osnovu prigovora NVO „Bivši radnici Vektra Boke“. Takođe, u martu ove godine sudija za istragu podgoričkog Višeg suda Suzana Mugoša odredila je privremenu mjeru zabrane raspolaganja i korišćenja nepokretnosti „Vektra Boke“. Ovo rješenje donijeto je na zahtjev Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), koje vodi istragu protiv većinskog vlasnika kompanije, članova uprave i povezanih lica. Predsjednik Višeg suda ukinuo je rješenje sudije za istragu, uz obrazloženje da nema elemenata krivičnog djela u sticanju imovine HTP „Boka“ – rekao je Rajak.

Za 12. jul zakazano je novo ročište u Privrednom sudu za uvođenje stečaja u „Vektra Boki“, što je prije više od dvije godine pokrenula Uprava prihoda i carina zbog duga od oko 1, 5 miliona eura.

„Vektra Boka“ uporno izbjegava stečaj

Uprava prihoda i carina (UPC) već dvije godine bezuspješno pokušava da uvede stečaj u kompaniji „Vektra Boka“, ali to joj ne polazi za rukom. Naime, u sporu pred Privrednim sudom, koji je više puta prekidan i odlagan, a zamjenjivani su i sudije i stečajni upravnici, poslednji pokušaj je propao jer je pravni zastupnik preduzeća Ranko Grbavac tražio dopunu nalaza stečajnog upravnika zbog novčanih tokova koji su vršeni preko računa preduzeća.

Izvor, foto: Dan

NIKŠIĆ PROGNOZA