Danas u Bečićima samit guvernera i ministara finansija

Regionalni samit ministara finansija, guvernera centralnih banaka i direktora poreskih uprava počeće danas u hotelu Splendid u Bečićima.

Najveći godišnji regionalni finansijski i monetarni skup, u organizaciji Saveza ekonomista Srbije, održaće se pod nazivom Finansijska i monetarna stabilnost regiona u uslovima slabog privrednog rasta u eurozoni.

Direktori poreskih uprava će danas na panelu razgovarati o reformi i modernizaciji poreske uprave, sa fokusom na ciljeve, domete i ograničenja.

Govoriće se, između ostalog, o ključnim izazovima poreskih uprava zemalja regiona, značaju efikasne poreske administracije za stabilnost javnih finansija u neizvesnim vremenima, sprječavanju rasta sive ekonomije, regionalnoj saradnji i digitalizaciji.

Sjutra će guverneri centralnih banaka govoriti o tome kako u neizvesnim vremenima održati stabilnost cijena i bankarskog sistema.

Guverneri će razgovarati i o dometima mjera monetarne politike u cilju obuzdavanja inflacije u proteklom periodu, stabilnosti cijena i bankarskog i finansijskog sistema, uticaju rigidne monetarne politike na rast, prioritetima monetarne politike, smanjenju kamatnih stopa, digitalnom euru.

Ministri finansija zemalja regiona razgovaraće na temu Odgovorna fiskalna politika – preduslov unapređenja stabilnosti i otpornosti ekonomije u uslovima slabog rasta u eurozoni.

Govoriće se o uticaju globalnih kretanja na javne finansije zemalja regiona, značaju poštovanja fiskalnih pravila, upravljanju javnim investicijama, prostoru za eventualne fiskalne stimulanse, rastu kamatnih stopa na svjetskom tržištu i njihovom uticaju na visinu javnog duga i troškova servisiranja, inflaciji, strukturnim reformama, borbi protiv sive ekonomije, kao i o akciznoj i poreskoj politici.

foto:Vuk Lajović-Vijesti/arhiva

NIKŠIĆ PROGNOZA