Danas isplata dividende akcionarima Telekoma

Akcionarima Crnogorskog Telekoma danas će početi isplata dividende za prošlu godinu, u bruto iznosu pet centi po akciji.

Iz kompanije su objasnili da je na redovnoj Skupštini akcionara, održanoj 8. juna, odlučeno da se dobit ostvarena u finansijskoj prošloj godini, u iznosu od skoro 2,35 miliona eura, uvećana za iznos od 3,98 hiljada eura iz zadržane dobiti iz predhodnih godina, isplati akcionarima kao dividenda u ukupnom iznosu od 2,35 miliona eura, odnosno bruto pet centi po akciji.

„Bruto iznos dividende po akciji je pet centi, koji će prilikom isplate biti umanjen za pripadajući iznos poreza na dobit za pravna lica, odnosno poreza na dohodak i prireza na porez za fizička lica, u skladu sa važećim propisima“, navodi se u saopštenju.

Akcionari građani svoje iznose mogu podići u narednih šest mjeseci u svim filijalama Erste banke, uz lični dokument.

Dividenda će biti isplaćena dioničarima koji su posjedovali akcije na dan održavanja Skupštine akcionara, 8. jun, i donošenja odluke o raspodjeli dobiti kompanije.

Foto: RTCG

NIKŠIĆ PROGNOZA