Crna Gora i Srbija bliže će sarađivati u oblasti zastite finansijskih interesa

Crna Gora i Republika Srbija ubuduće će intenzivnije i bliže sarađivati u oblasti zastite finansijskih interesa dvije zemlje, poručeno je sa današnjeg sastanka sekretarke Ministarstva finansija Ane Raičević i glavne budžetske inspektorke Jelene Perućice, sa pomoćnicom ministra Sektora za budžetsku inspekciju u Ministarstvu finansija Republike Srbije, Anom Tešić, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

“U fokusu dvodnevne posjete predstavnika Ministarstva finansija Beogradu, bila je razmjena znanja i iskustava iz oblasti budžetske inspekcije sa kolegama iz Srbije, sa posebnim osvrtom na proces reformi sistema javnih finansija, kao i operacionalizacije funkcije budžetske inspekcije,u skladu sa zahtjevima pregovaračkog poglavlja 32- Finansijski nadzor”, ističe se u saopštenju.

Tokom sastanka razmotrena su brojna pitanja iz domena rada budžetskih inspekcija sa akcentom na potrebu uspostavljanja adekvatnog regulatornog okvira u pravni sistem Crne Gore, uz usvajanje pratećih podzakonskih akata, pravilnika ,metodologija i strategije.

“Zajednički je konstatovano da će usklađivanjem zakonodavstva biti funkcionalna i sama organizacija budžetske inspekcije, a samim tim i postupanja u konkretnim slučajevima prijava nepravilnosti odnosno nezakonotog korišćenja budžetskih sredstava”, zaključuju se u saopštenju.

Foto: MF

NIKŠIĆ PROGNOZA