„Crna Gora da dalje unapređuje okvir za bolje korišćenje EU sredstava“

Crna Gora mora dalje da unapređuje okvir za što bolje korišćenje dostupnih sredstava Evropske unije (EU) za oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja, ocijenjeno na sastanku sekretarke Ministarstva finansija Ane Raičević i predstavnika Evropske komisije (EK) Frenka Bolena i Dika Van Dajka.

Kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, Raičević koja je i nacionalna ovlašćena službenica za finansijsko upravljanje sredstvima IPA fondova, boravi u u radnoj posjeti Briselu i učestvuje na međunarodnoj konferenciji na temu uspješnije implementacije IPARD II, koju organizuje DG AGRI.

„Konferencija ima za cilj da omogući razmjenu iskustava među državama koje su članice EU i državama koje su kandidatkinje za članstvo, na temu mobilnije implementacije IPARD II programa i fokusiranog djelovanja u ostvarivanju kriterijuma koje donosi novi programski okvir IPARD III“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministrastva su naglasili da je uspješnije korišćenje sredstava iz IPARD podrške jedan od prioriteta svih država učesnica konferencije.

Kako se navodi, Raičević se na marginama konferencije susrela sa šefom Jedinice za susjedstvo, proširenje i pretpristupnu pomoć nadležnog Generalnog direktorata EK, Bolenom i koordinatorom resorne Jedinice Generalnog direktorata EK za poljoprivredu i ruralni razvoj za Crnu Goru, Van Dajkom.

Raičević je ukazala na jasnu i konzistentnu politiku Vlade Crne Gore koja se ogleda u kontinuiranom jačanju IPA struktura, posebno u segmentu meritorne primjene motivacione politike i drugih instrumenata u upravljanju ljudskim resursima, u cilju dugoročno održivog upravljanja IPA okvirom.

Ona je, kako se dodaje, upoznala predstavnike EK sa konkretnim mjerama Vlade koje su efektuirale uvećanjem zarada kategoriji državnih službenika koji čine institucionalnu memoriju i stub IPA upravljačkog i operativnog okvira.

“Uz primjenu Odluke o dodjeljivanju IPA dodatka do 30 odsto osnovne zarade IPA službenika, odliv kvalitetnih kadrova će biti značajno redukovan, a uz primjenu ostalih instrumenata motivacione politike očekujemo da IPA struktura bude još stabilnija“, istakla je Raičević.

Ona je ocijenila da ukupnu IPA strukturu i ključne menadžerske pozicije pokrivaju profesionalni i visoko obučeni kadrovi, dodajući da to predstavlja vrlo ozbiljan upravljački okvir, koji ima poseban značaj u promjenljivim političkim okolnostima.

Raičević je naglasila značaj akreditacije mjere sedam IPARD II programa, nakon dvogodišnje suspenzije u upravljanju, što omogućava IPARD agenciji da ugovara podršku za diverzifikaciju gazdinstava i razvoj poslovanja, za 25 ugovora, u iznosu od oko 1,5 miliona EUR EU podrške.

Ona je podsjetila da postoji mogućnost odobrenja za produženje roka potrošnje sredstava iz finansijske alokacije 2020 IPARD II programa, čime bi se smanjio procijenjeni gubitak sredstava na kraju ove godine.

Raičević je istakla da Ministarstvo finansija, zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, intenzivno radi na iznalaženju najboljeg modela za posebnu finansijsku liniju, koja bi bila podrška aplikantima za potrebe početnog ulaganja za IPARD projekte.

„Zajednički je konstatovano da Crna Gora u narednom periodu mora dalje unaprijeđivati okvir za što bolje korišćenje dostupnih EU sredstava za oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja“, navodi se u saopštenju.

Izvor: Dnevno

Foto: MF

NIKŠIĆ PROGNOZA