Cilj poreska administracija sa modernizovanim poslovnim procesima

Dugoročna vizija Crne Gore je poreska administracija sa modernizovanim poslovnim procesima zasnovanim na riziku koji doprinose efikasnoj naplati poreza i doprinosa za socijalno osiguranje iz svih izvora privredne djelatnosti, saopštio je ministar finansija Novica Vuković.

On je kazao da je projekat reforme poreske administracije jedan od najvažnijih koji se sprovodi u Crnoj Gori, a njegov razvojni cilj je poboljšanje djelotvornosti operativnih funkcija Poreske uprave (PU) i smanjenje troškova poreskih obveznika pravnih lica prilikom poštovanja poreskih obaveza.

Vuković je na sastanku Upravnog odbora projekta Reforma poreske administracije (RARP) rekao da će porast u izmirivanju poreskih obaveza generisati veći priliv prihoda iz kojih će se obezbjeđivati osnovne usluge za građane, a poboljšanje kapaciteta poreske administracije doprinijeće ostvarivanju cilja zemlje za pristupanje EU i ekonomsku integraciju sa državama članicama EU.

Vršilac dužnosti direktora PU, Sava Laketić, kazao je da očekuje da će ovaj važan i sveobuhvatan projekat, između ostalog, doprinijeti široj i detaljnijoj bazi poreskih obveznika, smanjenju sive ekonomije, odnosno uvođenju neformalne ekonomije u formalne tokove.

Članovima Upravnog odbora, putem video linka obratio se i šef kancelarije Svjetske banke za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, Kristofer Šeldon, koji je pohvalio ubrzanje dinamike u projektnim aktivnostima, a na sastanku je akcentovana i izuzetna koordinacija na nivou Ministarstva finansija i Poreske uprave.

Menadžerke projekata, Marija Šofran i Sanja Radević prezentovale su projekte Integrisani sistem za upravljanje prihodima (IRMS) i Platforma za analitiku podataka (DWH/BI).

RARP, čija je vrijednost 18,8 miliona EUR, finansira se iz kredita Svjetske banke, prvobitno je trajanje projekta bilo predviđeno od 2018. godine do marta prošle godine, međutim zbog velikog kašnjenja u realizaciji planiranih aktivnosti u prethodnom periodu, njegovo trajanje produženo je do septembra naredne godine, kada se očekuje da će biti uspješno okončana, kako je konstatovano i na današnjem sastanku.

Direktni korisnici projekta su Vlada i njene institucije javnih finansija, dok su krajnji korisnici crnogorski poreski obveznici i građani.

foto: gov.me

NIKŠIĆ PROGNOZA