CBCG: Donijete smjernice za smanjenje rizika od pranja novca

U cilju usklađivanja sa novim Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Savjet Centralne banke Crne Gore donio je Odluku o utvrđivanju smjernica za analizu rizika i smjernica za uspostavljanje sistema upravljanja rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma kod obveznika koje nadzire CBCG.

Kako je saopšteno iz CBCG ovim Smjernicama se bliže uređuju načini izvršenja obaveza od strane kreditnih, mikrokreditnih i platnih institucija, subjekata koji obavljaju poslove otkupa potraživanja, finansijskog lizinga, faktoringa i svih ostalih finansijskih institucija koje nadzire CBCG kada je u pitanju oblast sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

“Smjernicama se, takođe, bliže uređuju izrada analize rizika, primjenom pristupa zasnovanog na procjeni rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, kao i mjere upravljanja ovim rizikom”, navode u CBCG.

Prilikom izrade Smjernica transponovane su odredbe Evropskog bankarskog regulatora (EBA – European Banking Authority) koje se tiču procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, kao i preduzimanja odgovarajućih mjera upravljanja rizikom.

“Utvrđivanjem Smjernica i staranjem da ih se svi obveznici pridržavaju osigurava se kvalitetan sistem sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i stvaraju uslovi za pravovremenu prevenciju”, poručuju iz CBCG.

Kako navode u cilju ispunjavanja obaveze CBCG da kvartalno određuje stopu kontracikličnog bafera za teritoriju Crne Gore, koja proističe iz Zakona o kreditnim institucijama, Savjet je donio Odluku o stopi kontracikličnog bafera kapitala za treći kvartal 2024. godine.

“Na osnovu rezultata prethodno sprovedene analize relevantnih trendova u bankarskom sektoru i ukupnoj ekonomiji, Odlukom je određeno da stopa kontracikličnog bafera kapitala za treći kvartal 2024. godine bude 0%”, poručuju iz CBCG.

Foto: RTNK

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA