Bulajić: Sistem elektronske razmjene podataka je neprocjenjiv

Direktor Uprave prihoda i carina Vladimir Bulajić učestvuje na Forumu povezanosti „Održive veze – jača ekonomija“, koji se održava 15. i 16. maja u Budvi.

Forum povezanosti okuplja ministre za saobraćaj, direktore carinskih službi i ostale visokopozicionirane službenike  Zapadnog Balkana i susjednih država EU članica, kao i posmatrače u transportnoj zajednici (Moldaviju, Ukrajinu i Gruziju). Učesnici  Foruma razgovaraju o nastavku aktivnosti po pitanjima koja se odnose na održivu i efikasnu trgovinu, transport i logistiku, kao  preduslovima za prilačenje investicija i unapređenje ekonomskog razvoja.

Ključni ciljevi Samita su: saglasnost o daljim koracima u razvoju efikasnih multimodalnih transportnih veza  i odgovarajuće moderne infrastrukture digitalizovanih usluga, sistematske razmjene elektronskih podataka ( SEED), bespapirnog poslovanja i integrisanih graničnih kontrola, sa finalnim ciljem poboljšanja ekonomije u regionu i kvaliteta života ljudi.

Direktor UPC bio je jedan od govornika na plenarnoj sesiji na temu: “Konektivnost duž TEN-T Koridora Zapadni Balkan – Istočni Mediteran (južni dio)”, u kojoj su učestvovali ministri saobraćaja i direktori carinskih uprava zemalja Zapadnog Balkana. Bulajić je naglasio značaj infrastrukture na graničnim prelazima i digitalizacije procesa i dokumenata kao ključnih stubova olakšavanja trgovine.

„U oblasti trgovinskih olakšica izrađena je Mapa puta za uspostavljanje jedinstvenog šaltera u prekograničnoj trgovini (single window) uz tehničku pomoć Međunarodne finansijske korporacije (IFC). Sredstva za implementaciju nacionalnog jedinstvenog šaltera su obezbijeđena posredstvom kreditnog aranžmana sa Svjetskom bankom, koji je potpisan u februaru 2023. Takođe, Uprava prihoda i carina u kontinuitetu sprovodi aktivnosti na implementaciji projekata za uspostavljanje, razvoj i unapređenje IT sistema, koji  doprinose postizanju ključnog balansa po pitanju olakšavanja trgovine s jedne strane i efikasnijih kontrola radi sprečavanja nelegalnih aktivnosti  s druge strane. Sistem elektronske razmjene podataka sa svojim  karakteristikama je neprocjenjiv alat za razmjenu podataka ne samo u okviru CEFTA već i sa EU. Zajedno s ostalim aplikacijama koje koristimo, pomoći će nam u potpunoj digitalizaciji okruženja podržavajući rad privrednih subjekata i čineći nas pouzdanim EU partnerom“, istakao je direktor UPC.

NIKŠIĆ PROGNOZA