BB Hidro protiv države: Ročište odloženo zbog izjašnjenja o novim spisima

Na ročištu pred Privrednim sudom povodom tužbe koju je firma “BB Hidro” (BBH) pokrenula protiv države, juče su dostavljeni nova bankarska garancija za izvršenje ugovora o koncesiji i podnesak, pa će se spor nastaviti 12. juna.

Firma “BBH” od države traži naknadu štete i izmaklu dobit, jer im je onemogućeno da grade malu hidroelektranu (mHE) “Slatina” na vodotoku istoimene rijeke u Kolašinu i pored toga što im je po osnovu ugovora o koncesiji iz 2017. godine izdata energetska dozvola za to.

Advokatica firme čiji je suvlasnik Blažo Đukanović, sin odlazećeg predsjednika Mila Đukanovića, dostavila je novu bankarsku garanciju za izvršenje ugovora o koncesiji dok je podnesak zastupnice države prispio neposredno pred ročište.

Na dostavljenu bankarsku garanciju i podnesak, punomoćnici stranaka imaju osam dana da se izjasne.

Iz firme BBH smatraju da ih je država oštetila jer 2021. godine Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma (MEPU) odbilo njihovu žalbu, odnosno potvrdilo rješenje urbanističko-građevinskog inspektora koji je prekinuo postupak odobrenja gradnje male hidroelektrane.

”BB Hidro” je u maju 2015. godine od tadašnjeg Ministarstva održivog razvoja i turizma tražio dobijanje urbanističko-tehničkih uslova (UTU) za gradnju mHE. Taj resor je odbio njihove zahtjeve, uz obrazloženje da za vodotok rijeke Slatine nije urađeno hidrološko istraživanje, uz naglasak da je neophodno da se uradi studija lokacije.

Početkom 2017. BBH ponovo podnosi zahtjeve za dobijanje UTU, koji su potom izdati.

Vlada Duška Markovića je zatim donijela odluku o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju mHE “Slatina”, kojom je predviđeno da Uprava za nekretnine ekspropriše 600 kvadrata zemlje u vlasništvu staromještanskih porodica u katastarskoj opštini Raško – Mioska i time omogući realizaciju projekta.

U decembru 2020. godine BBH je dostavio prijavu urbanističko-građevinskoj inspekciji za gradnju “Slatine”, nakon čega je inspektor prekinuo postupak provjere podnošene prijave građenja uz obrazloženje da se čeka okončanje postupka kontrole procedure i zakonitosti zaključenih ugovora o koncesiji za male hidroelektrane od radne grupe formirane pri Ministarstvu kapitalnih investicija.

U maju iste godine MEPPU, kojim je rukovodio Ratko Mitrović, odbio je žalbu “BBH-a” i potvrdio rješenje urbanističko-građevinskog inspektora. Vlada Zdravka Krivokapića je sredinom janura 2021. godine dala saglasnost da se prekine postupak odobravanja izgradnje malih hidroelektrana, pa i “Slatine”.

Izvor, foto: Vijesti

NIKŠIĆ PROGNOZA