Abazović sa predstavnicom GI „Zdravi Mojkovac“ razgovarao o projektu rudnika Brskovo

Predsjednik Vlade  tehničkom mandatu Dritan Abazović sastao se danas sa predstavnicom Građanske inicijative(GI) „Zdravi Mojkovac“ Gordanom Đukanović i povodom realizacije projekta rudnika Brskovo.

“Abazović je istakao zahvalnost gospođi Đukanović na brizi za životnu okolinu u Mojkovcu i informisao da je kao predsjednik Vlade održao nekoliko konsultativnih sastanaka sa predstavniima lokalne zajednice a na kojima je istaknuta neophodnost realizacije pomenutog projetka na benefit lokalne zajednice i građana Mojkovca”, navodi se u saopštenju Vlade.

Tokom održanih sastanaka navedeno je da je realizacija projetka rudnika Brskovo egzistencialno pitanje za Mojkovac i građane koji se svakodnevno iseljavaju radi nedostatka poslov.

“Sa aspekta razvojne politike i politike ravnomjernog regionalnog razvoja, Abazović istakao je neophodnost dalje diverzifikacije ekonomije te stavljanja u funkciju svih razvojnih resursa kojima Crna Gora raspolaže. U ovom smislu implementacija projekta Brskovo, koje će prema naznakama zaposliti do 700 radnika, imaće značajne ekonomske efekte na lokalnu zajednicu ali i na cjelokupnu Crnu Goru”, dodaje se u saopštenju.

Đukanović se zahvalila na mogućnosti da u direktnoj komunikaciji sa predsjednikom Vlade izloži sve one argumente kojima se protivi realizaciji ovog projekta.

“Kako navodi, predmetnog projekta nema u Nacrtu prostornog plana te kao takav se ne može realizovati. Takođe, kako navodi, realizacija projekta izazvaće značajne negativne posljedice na životnu sredinu te da je u tom smislu neophodno uraditi dodatne analize koje će pokazati na koji način investitor hoće da realizuje ovaj projekat”, dodaje se u saopštenju.

Na kraju predsjednik Vlade istakao je da će u potpunosti uvažiti sve ono što budu želje građana Mojkovca i lokalnog rukovodstva kao njihovih predstavnika te da će dodatne napore uložiti da uslovi za državu budu što bolji.

foto:gov.me

NIKŠIĆ PROGNOZA