Završena rekonstrukcija druge faze puta Cetinje-Njeguši

„Druga faza rekonstrukcije regionalnog puta Cetinje – Njeguši, Bajička ulica potpuno je završena“, saopšteno je iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva.

„Radovi na jednoj od glavnih saobraćajnica, u dužini 1,6  kilometara,   uspješno   su   okončani,   a   povezivanjem   sa   drugim saobraćajnicama   čija   je   izgradnja   u   toku,   prijestonica   će   biti   dobro umrežena, poručio je ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović tokom svečanog puštanja u rad.

„Rekonstrukcijom   ove   sabraćajnice   omogućeno   je   nesmetano   i bezbjedno saobraćanje na regionalnom putu Cetinje-Njegoši-Kotor, koji   je   zbog   turističkog   značaja   ovog   dijela   Crne   Gore   veoma opterećen   u   toku   ljetnje   turističke   sezone.   Rekonstrukcijom   ovogdijela puta, kao i skorim završetkom izgradnje puta Cetinje-Čevo i Čekanje-Čevo,   Prijestonica   Cetinje   će   dobiti   modernu   mrežu regionalnih i magistralnih puteva“, kazao je Radulović

Gradonačelnik   Cetinja,   Nikola Đurašković   kazao   je   da   su   radovi   uprkos brojnim izazovima dovedeni do kraja. On je, uz zahvalnost građanima zastrpljenje,   najavio   da   će   i   u   narednom   periodu   biti   nastavljeno   sa modernizacijom gradske infrastrukture.

„Prijestonica Cetinje je, u saradnji sa Upravom za saobraćaj, odradila kompletnu   infrastrukturu,   javnu   rasvjetu,   fekalnu   i   atmosfersku  kanalizaciju,   vodovod   i   na   određenim   dionicama   postavila   novi elektro-energetski   kabal.   Takođe,   radimo   i   na   uređenjenju trotoarskih   i   zelenih   površina   uz   saobraćajnicu“,   istakao   je Đurašković.

Direktor   Uprave   za   saobraćaj,   Radomir   Vuksanović kazao   je   da   je rekonstrukcija urađene u skladu sa standardima struke.

„Ugovorena   vrijednost   radova   je   1.837.568,92   eura   sa   PDV-om.  Rekonstruisan   je   dio   Bulevara   crnogorskih   heroja   i   ulice   prema Bajicama, kao i dio regionalnog puta Cetinje – Njeguši – Kotor, u dužini od 1,6 kilometara. Oivičenje kolovoza izvršeno je ivičnjacima sa   trotoarima   u   širini   eksproprijacije,   a   na   mjestima   pješačkih prelaza   predviđene   su   rampe   za   invalidska   kolica“,   pojasnio   je  direktor Uprave za puteve, Radomir Vuksanović.

Put je opremljen odgovarajućom horizontalnom i vertikalnom signalizacijom i opremom,   a   za   potrebe   odvođenja   atmosferskih  voda  urađen   je  kolektor  atmosferske   kanalizacije   na   kompletnoj   dionici   puta.

foto:MSP

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA