Završen rad na tekstu Zakona o informacionoj bezbjednosti

Ministarstvo javne uprave završilo je rad na tekstu prvog crnogorskog Zakona o informacionoj bezbjednosti i uputilo ga Evropskoj komisiji na procjenu i mišljenje.

Kako je saopšteno iz ovog ministarstva zakonom se propisuju mjere i prvi put standardi informacione bezbjednosti, informacionih sistema i podataka i određuju tijela koja će nadzirati informacionu bezbjednost.

„Zakon se odnosi na organe državne uprave i lokalne samouprave, pravna lica s javnim ovlašćenjima i pravna i fizička lica s pravom pristupa klasifikovanim podacima. Crna Gora će usvajanjem ovog zakona biti prva država regiona Zapadnog Balkana koja će u oblasti cyber bezbjednosti u potpunosti uskladiti nacionalno zakonodavstvo sa evropskom Direktivnom NIS 2 iz decembra 2022. kojom Evropska unija zahtijeva od država članica da do 17. oktobra 2024. godine  donesu i objave niz strogih mjera i propisa koji se tiču potrebe jačanja cyber bezbjednosti. U tom smislu se ovim zakonom jača kritična informaciona infrastruktura i propisuje operativni okvir za upravljanje slučajevima cyber incidenata i kriza“, navodi se u saopštenju.

Nakon što smo uspostavili Vladin CIRT koji je već operativan i daje rezultate, ističu iz Ministarstva javne uprave, usvajanjem zakona steći će se uslovi za formiranje Agencije za sajber bezbjednost, kao drugog ključnog aktera.

„Ministarstvo javne uprave se zahvaljuje partnerima iz NATO-a i EU, crnogorskog civilnog sektora, akademske, poslovne i IT zajednice te brojnim pojedincima na doprinosu da Crna Gora dobije kvalitetan, moderan i efikasan sistemski zakon koji prvi put tretira ovu oblast“, zaključuje se u saopštenju.

Foto: gov.me

Pročitajte još:

NIKŠIĆ PROGNOZA