Zasad nije moguće da imamo „školske policajce“

Ne postoje ni kadrovski ni materijalno-tehnički kapaciteti da se obezbijede „školski policajci“ imajući u vidu veliki broj osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori, kao i to da je njihov rad najčešće organizovan u više smjena, kazali su za Portal RTCG iz Uprave policije. Istakli su da će radi prevencije maloljetničke delikvencije policajci redovno obilaziti škole i mjesta na kojima se okupljaju mladi.

„Sistematizacijom radnih mjesta u okviru Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova nije predviđen „školski policajac“ kao policijski službenik kojem bi to bilo jedino zaduženje“, kazali su iz Uprave policije.

Napomenuli su da shodno važećem Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave policije, MUP-a, centrima i odjeljenjima bezbjednosti, usled prirodnog odliva (odlazak u starosnu ili penziju po povoljnim uslovima) a u skladu sa Zakonom, nedostaje značajan broj policijskih službenika.

Iz Uprave policije su kazali da je Ministarstvo prosvjete 2015. godine, iniciralo formiranje Radne grupe, čiji su članovi bili i službenici Uprave policije, sa zadatkom da se sprovede projekat „Školski zaštitar“. To je, kako kažu, podrazumijevali da se formira posebna služba ili da se dodatno edukuju postojeći zaštitari, koji bi bili angažovani u školama, ali da je tada Ministarstvo prosvjete odustalo od navedenog projekta zbog nedostatka finansijskih sredstava.

Ističu da do danas Ministarstvo prosvjete nije ništa radilo po ovom pitanju.

Nekad 150 policajaca bilo zaduženo za bezbjednost u školama

Školski policajci postojali su u crnogorskim školama prije 15 godina. Tokom cijelog dana nadgledali su učenike u školi i dvorištu, pa je tako mogućnost za nastanak nasilja među učenicima bila manja.

„Školski policajac“ bio je pilot projekat Uprave policije koji je trajao od 2005. do 2008. godine.

Iz Ministarstva prosvjete su nam kazali da je oko 150 policajaca bilo zaduženo za bezbjednost u školama.

„U većini osnovnih i srednjih škola u urbanim sredinama bili su angažovani školski policajci i to po jedan, u prvoj i drugoj smjeni“, napomenuli su iz Ministarstva.

Ideja se, ističu, razvijala po uzoru i iskustvima u regionu, a zasnivala se na obavezi cjelodnevnog boravka uniformisanog policajca u školi i školskom dvorištu.

Iz Ministarstva prosvjete su nam kazali da su zainteresovani da se taj projekat nastavi.

„Spremni smo da čim se steknu uslovi nastavimo sa tom pričom i pružimo svu potrebnu podršku“, poručili su iz Ministarstva prosvjete.

Policajci će obilaziti škole i mjesta na kojima se okupljaju mladi

Iz Uprave policije su istakli da s obzirom na značaj uloge policije u prevenciji delikata karakterističnih za djecu i maloljetnike školskog uzrasta, projektom „Rad policije u zajednici“, koji je već osmišljen i koji je pokrenut, Uprava policije – Odsjek za prevenciju i rad policije u zajednici predviđa da policijski službenici, kroz pozorničko – patrolnu djelatnost, na njihovim rejonima redovno obilaze škole, kao i mjesta na kojima se okuplja mlađa populacija.

Naglasili su da se ove aktivnosti realizuju u kontinuiranoj i kvalitetnoj saradnji sa upravama škola, a osim uniformisanih policijskih službenika, škole i školska dvorišta obilaze i inspektori u civilu koji su posebno obučeni za postupanje sa maloljetnicima.

Prisustvo policije obezbjeđuje se, kako su kazali, shodno potrebama, i na raskrnicama i saobraćajnicama u neposrednoj blizini škola u gradskom jezgru, posebno u vrijeme početka nastave, trajanja velikog odmora i završetka nastave u više smjena.

„Uz sve navedeno policijski službenici sprovode i druge preventivne aktivnosti, među kojima je važno spomenuti edukaciju djece kroz informativno-edukativne časove koje kontinuirano držimo u školama a koji se odnose na različite izazove sa kojima se đaci mogu susresti i načinima na koje treba reagovati, uz obaveznu poruku da im je policija, kao uostalom i svim građanima, uvijek dostupna i na raspolaganju za rješavanje bilo koje vrste problema ili savjeta. Kako putem pozivanja besplatnog policijskog broja 122 tako i na neposredan ili bilo koji drugi način komunikacije“, poručili su iz policije.

Izvor, foto: RTCG

NIKŠIĆ PROGNOZA