Započeće izradu Analize stvaranja uslova za uvođenje procesa vetinga u pravosuđu

Ministarstvo pravde (MP) započeće izradu Analize stvaranja uslova za uvođenje procesa vetinga u pravosuđu, zaključak je danas održanog sastanka Radnog tima.

“U Ministarstvu pravde danas je održan drugi sastanak Radnog tima za izradu Analize stvaranja uslova za uvođenje procesa vetinga u pravosuđu. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva pravde, Vrhovnog suda Crne Gore, Sudskog savjeta, Vrhovnog državnog tužilaštva, Tužilačkog savjeta, Udruženja državnih tužilaca Crne Gore, Skupštine Crne Gore, Kabineta predsjednika Vlade, Zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava i Agencije za sprečavanje korupcije”, navodi se u saopštenju tog resora.

Kako navode, na današnjem sastanku, razmatrani su materijali koje su u skladu sa zaključcima sa prvog sastanka dostavili Skupština Crne Gore i Tužilački Savjet.

Skupština Crne Gore, kako dodaju, dostavila je komparativni pregled procesa vetinga u pravosuđu u zemljama regiona (Albanija, Sjeverna Makedonija), kao i u drugim zemljama Evrope (Moldavija, Poljska), dok je Tužilački savjet dostavio pregled sistema odgovornosti državnih tužilaca u legislativnom okviru Crne Gore.

“Tokom diskusije zaključeno je da će Ministarstvo pravde, na osnovu dostavljenih materijala, započeti izradu Analize stvaranja uslova za uvođenje procesa vetinga u pravosuđu, a da se u međuvremenu pribave statistički podaci o postupcima utvrđivanja etičke i disciplinske odgovornosti sudija i državnih tužilaca u poslednjih deset godina, podaci o broju pokrenutih postupaka pred Agencijom za sprečavanje korupcije u poslednjih pet godina, analize civilnog sektora, kao i dodatne informacije o uporednim iskustvima i međunarodnim standardima u ovoj oblasti”, zaključci su današnjeg sastanka Radnog tima za izradu Analize.

Foto: RTCG

NIKŠIĆ PROGNOZA