„Zakon o popisu ne daje osnov za prekršajno kažnjavanje lica koja ga bojkotuju“

„Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova ne daje osnov za prekršajno kažnjavanje lica koja bojkotuju popis. Naime, odredba člana 26. tog zakona propisuje prava i obaveze lica koja daju podatke i takav je i naziv ove odredbe“, naglasio je za Portal Analitika advokat Veselin Radulović. 

Kako objašnjava, u toj odredbi propisano je da je lice koje je obuhvaćeno popisom dužno da u njemu učestvuje. 

„Međutim, shodno članu 35 istog zakona prekršajno se mogu kazniti samo oni koju učestvuju u popisu i koji ne daju podatke koji se od njega traže popisom i koji na svako pitanje ne daju tačan i potpun odgovor. Dakle, ni ta odredba, niti bilo koja druga odredba ne govore ništa o prekršajnoj odgovornosti za bojkot popisa, odnosno nijedna odredba ne propisuje kaznu za kršenje obaveze učestvovanja u popisu“, objašnjava Radulović.

Stava je da zakon ne daje pravni osnov za prekršajno sankcionisanje lica koje ga bojkotuje. 

„Sa druge strane, smatram da bi pokušaj represivne reakcije prema građanima koji bi bojkotovali popis bio kontraproduktivan, a sasvim je sigurno da te mjere ne bi omogućile da se popis održi u skladu sa zakonom i da nakon popisa dobijemo validne i upotrebljive rezultate“, naglašava Radulović.

Možda je zakon nepotpun, ali se mora poštovati

Sagovornik Analitike ukazuje da zakon propisuje dužnost učestvovanja u popisu, ali ne propisuje nikakvu sankciju ako neko popis bojkotuje, odnosno ako u njemu ne učestvuje.

„Možda je zakon u tom dijelu nepotpun, ali on se mora poštovati od strane svih, pa i od onih političkih aktera koji su ga izglasali“, ističe Radulović.

U slučaju pokretanja prekršajnih postupaka, Radulović smatra da će sud svakako poštovati zakon koji ne propisuje kaznu za lice koje ne učestvuje u popisu, odnosno koje ga bojkotuje.

„Ta lica se po važećem zakonu ne mogu kažnjavati, bez obzira na želje i najave političkih aktera, MONSTAT-a ili bilo koga drugo“, podvlači Radulović.

Bojkot dovodi u pitanje validnost rezultata

Sagovornik Analitike navodi i da bi bojkot popisa, makar i djelimični, doveo u pitanje validnost njegovih rezultata, odnosno u slučaju bojkota sasvim sigurno ne bi se moglo govoriti o rezultatima koji su validni i upotrebljivi. 

„Korišćenje bilo kakvih „administrativnih izvora” samo bi dodatno osporilo ionako nevalidne rezultate popisa koji bi bio bojkotovan od dijela građana. Zato izjavu direktora MONSTAT-a smatram neodgovornom i ona svakako neće doprinijeti da se pitanje popisa riješi na zakonit način i da nakon popisa dobijemo validne rezultate koji bi trebalo da koriste državnim organima za planiranje javnih politika“, ističe Radulović.

Odgovorni politički akteri bi, kako napominje, stvorili uslove da se popis sprovede na zakonit način i da njegovi rezultati budu nesporni kako bi se mogli koristiti u javnom interesu svih građana Crne Gore. 

„Nažalost, na crnogorskoj političkoj sceni gotovo da nemamo odgovornih političara. Štaviše, smatram da je većina među njima ne samo neodgovorna, već i da ima lošu namjeru, a nerijetko ispoljavaju i nepodnošljivi primitivizam i nevaspitanje. Društvo sa takvim „političkim elitama“ ne može se nadati napretku na bilo kom polju“, zaključuje Radulović.

Foto: Printscreen RTCG

NIKŠIĆ PROGNOZA