Zabrinjavajući podaci: Za godinu 306 maloljetnika počinilo 335 krivičnih djela

Uprava policije je tokom prošle godine registrovala 335 krivičnih djela koja je počinilo 306 maloljetnika, pokazuju podaci iz izvještaja o radu Ministarstva unutrašnjih poslova koji je usvojila Vlada.

U izvještajnoj godini došlo je do smanjenja broja maloljetnih lica kao izvršilaca krivičnih djela, za 13,5 odsto, ali lica mlađa od 18 godina čine 7,4 procenta od ukupnog broja lica prijavljenih zbog počinjenih krivičnih djela. Po starosnoj strukturi, prijavljena su 143 starija maloljetnika i isto toliko mlađih maloljetnika, a što se tiče maloljetnika do četrnaeste godine života, prijavljeno je 20 lica, ili 6,5 odsto. U odnosu na polnu strukturu, 292 maloljetna lica, ili 95,4 odsto, muškog su pola. Od ukupnog broja maloljetnih izvršilaca krivičnih djela, njih 94, ili 30,7 odsto, i ranije su procesuirana zbog vršenja krivičnih djela.

„Kao što je bio trend i u ranijim godinama, maloljetnici su u najvećem procentu bili izvršioci krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta, i to 189, ili 56,4 odsto. Od ukupnog broja krivičnih djela izvršenih od strane maloljetnika, čak 34,6 odsto je izvršeno na području Podgorice. Osim imovinskih, maloljetnici su počinili još i 65 krivičnih djela protiv života i tijela, 23 krivična djela protiv javnog reda i mira, 10 krivičnih djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, 11 krivičnih djela u vezi sa zloupotrebama opojnih droga, sedam krivičnih djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine, dva krivična djela protiv državnih organa, 13 krivičnih djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, tri krivična djela protiv polne slobode i dr. Maloljetna lica su prilikom izvršenja krivičnih djela u osam slučajeva posjedovala ili koristila hladno oružje (nož)“, navodi se u izvještaju MUP-a.

U NVO Crnogorski bezbjednosni forum (CBF), koja okuplja stručna lica iz oblasti bezbjednosti, ističu da je, kada govorimo o maloljetničkoj delinkvenciji, važno napomenuti da se radi o težem obliku asocijalnog, antisocijalnog, sociopatološkog i kriminalnog ponašanja, s izuzetkom ubistva koje se drugačije tretira.

„Mladost je ujedno i najintenzivnije kognitivno, emotivno i konativno razdoblje koje je obilježeno sticanjem znanja i usvajanjem različitih navika, sudova, vrijednosti, stavova, kao i izgradnjom vlastitog identiteta, i u tom segmentu mladi mogu poći lošim putem povedeni devijantnim obrascima ponašanja kod drugih za koje mladi smatraju da je ispravno u tom trenutku. Nakon pojave delinkventnog ponašanja, vrlo je važno da ne dođe do dehumanizacije delinkvenata od strane društva, a pogotovo medija, jer to u tom trenutku dodatno može podstaći devijantno ponašanje i onda može doći do potpune nemogućnosti ispravke ponašanja“, ukazuju iz CBF-a.

Kada je riječ o crnogorskom sistemu, kako smatraju, on nije adekvatno postavljen da može odgovoriti na izazov maloljetničke i vršnjačke delinkvencije, iz prostog razloga što ne postoji sistem socijalne zaštite i adekvatni socijalni servisi za repatrijaciju delinkvenata, dok je kazneni sistem postavljen a priori, umjesto da se zasniva na resocijalizaciji.

„Posebno ukazujemo na to da delinkventi moraju snositi adekvatne sankcije, ali ne smije doći do dehumanizacije, jer imamo puno primjera uspješne resocijalizacije pojedinaca koji su u ranoj mladosti imali devijantno ponašanje, a kasnije postali uspješni i korisni činioci društva, pa je iz tog razloga važan odgovor od same pojave devijantnog ponašanja i rad na njegovom iskorjenjavanju kod osobe kod koje se javi“, ističu iz CBF-a.

Izvor: DAN

Foto: Ilustracija

Pročitajte još:

NIKŠIĆ PROGNOZA