Za uklanjanje deponije kod Tare daju 3,5 miliona

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma (MEPPU), na čijem je čelu Ana Novaković Đurović, planira da u narednih godinu i po sanira nelegalnu deponiju na obali rijeke Tare u Mojkovcu, a projekat je vrijedan oko 3,5 miliona eura. Iz Udruženja raftera „Danu“ su ranije poslali snimke sa nelegalne deponije pokraj Tare, na kojima se vide tone otpada raznih kategorija. Iz tog udruženja tada su nam kazali da dosta otpada sa obale završi u samoj rijeci i da vjetar raznosi smeće na sve strane.

Iz ministarstva kažu da je za realizaciju projekta sanacije neuređenog odlagališta Zakršnica–Mojkovac urađen glavni projekat i elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, na koji je Agencija za zaštitu životne sredine dala saglasnost. To, kako pojašnjavaju, znači da će se sve aktivnosti odvijati u skladu sa preporukama i mjerama predviđenim elaboratom.

– Tender je raspisan 27. decembra 2022. godine i odabran je izvođač radova. Rok za završetak radova je 18 mjeseci od dana potpisivanja ugovora, tako da se realizacija ovog projekta očekuje u narednih godinu i po. Vrijednost projekta je 3.494.487,65 eura – saopštili su iz ministarstva za „Dan“.

Iz tog resora ističu da poseban značaj pridaju rješavanju pitanja neuređenih odlagališta.

– Ne treba objašnjavati koliko ovakve pojave imaju ne samo negativan ekološki uticaj i koliko štete nanose drugim privredama, pogotovo turističkoj privredi. Zbog toga ministarstvo, u saradnji sa opštinama, pokušava, u datim okolnostima, u što većoj mjeri riješiti ovaj nemali problem u Crnoj Gori – kažu iz ministarstva.

Kako su dodali, značajan broj jedinica lokalne samouprave ulaže znatne napore i finansijska sredstva u uklanjanje otpada sa nelegalnih lokacija.

– Međutim, prema izvještajima koje imamo sa terena, na tim lokacijama se vrlo brzo poslije uklanjanja otpada javljaju nove količine. Cijenimo da aktivnosti na eliminisanju ovakvih odlagališta moraju da budu upotpunjene izgradnjom infrastrukture, postavljanjem kontejnera u koje bi građani mogli da odlažu otpad, kao i pojačanim mjerama nadzora inspekcijskih organa – kazali su iz resora ekologije.

Podsjećaju da su u proteklom periodu pokrenuli niz aktivnosti na izradi potrebne dokumentacije za saniranje neuređenih odlagališta koja su koristila komunalna preduzeća u Crnoj Gori.

– Ove aktivnosti će se, u skladu sa planskim dokumentima, odvijati u zavisnosti od dinamike izgradnje infrastrukturnih objekata za obradu otpada. Da napomenemo da je sanirano neuređeno odlagalište u Podgorici (egzistiralo pedesetak godina) i da je sanirano jalovište u Mojkovcu (veoma značajan i finansijski zahtjevan projekat). Projekat „Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje“ u Crnoj Gori se realizuje u saradnji sa Svjetskom bankom, radi sanacije crnih ekoloških tačaka. Kroz navedeni projekat rješavaju se problemi crnih ekoloških tačaka, i to: bivšeg brodogradilišta Bijela, deponije pepela i šljake Maljevac i flotacionog jalovišta Gradac – Pljevlja. Do sada je utrošeno 32.986.080 eura od 44.700.000 eura ugovorenog iznosa. U izvještajnom periodu završeni su radovi na remedijaciji jalovišta Gradac i deponiji pepela i šljake „Maljevac“ – rekli su „Danu“ iz Ministarstva ekologije.

Sanirana neuređena odlagališta na Žabljaku, u Beranama, Cetinju, Šavniku i Plavu

Kada je riječ o bazenima crvenog mulja i deponiji čvrstog otpada koji se nalaze na lokaciji KAP-a, iz ministarstva ističu da su kroz budžet projekta obezbijeđena sredstva za izradu tehničke dokumentacije za remedijaciju.

– Završen je glavni projekat remedijacije i elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, koji je odobren od strane Svjetske banke, u skladu sa procedurom koju sprovodi Agencija za zaštitu životne sredine. Takođe, napominjemo da je u drugoj polovini septembra 2017. godine u opštini Žabljak završena sanacija neuređenog gradskog odlagališta „Čarkovo polje“, a tokom 2018. godine sanirana su neuređena odlagališta na lokacijama Vasove vode u opštini Berane, Vrtijeljka u prijestonici Cetinje i Zaugline u opštini Šavnik. Krajem 2019. godine sanirano je i neuređeno odlagališta „Komarača“ u opštini Plav – saopštili su iz ministarstva.

Izvor, foto: Dan

NIKŠIĆ PROGNOZA