Za tri godine oko 1.140 istraživanja na međunarodnim listama

Univerzitet Crne Gore (UCG) u prethodne tri godine nadogradio je međunarodnu prepoznatljivost u globalnoj naučnoj zajednici sa oko 1.140 objavljenih naučnih radova u časopisima svjetskog uticaja.

Radovi su, kako se navodi, objavljeni u različitim naučnim disciplinama.

„Prema analizi liste objavljenih radova Univerziteta 2020-2022, dostupne na sajtu UCG, najveći broj radova dolazi sa Prirodno-matematičkog fakulteta (163)“, kaže se u saopštenju.

U tehničko-tehnološkim naukama, prednjače istraživanja koja su objavili istraživači i naučnici Elektrotehničkog fakulteta UCG, sa 103 naučna rada.

Veoma su zapažena i istraživanja Medicinskog fakulteta,sa kojeg je u tom periodu objavljeno 127 radova.

„Kada je riječ o istraživanjima u društvenim naukama ističe se broj radova sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje 143, Ekonomski 87 i Biotehnički fakultet 87“, saopšteno je iz Odbora za strateško planiranje razvoja nauke i umjetnosti na UCG.

U humanističkim naukama je Filološki fakultet objavio 70 radova na prestižnim listama.

UCG, u odnosu na univerzitete u regionu, ima mali broj osoblja u akademskom zvanju, oko 450, i znatno niži budžet, dvostruko niži u odnosu na Univerzitet u Splitu koji je sličnog obima po broju studenata, ali sa mnogo više zaposlenih u akademskom zvanju.

„Zato su postignuti rezultati za pohvalu, ali i podstrek za dalje korake u unapređenju istraživanjau svim naučnim oblastima“, kaže se u saopštenju.

Izvor: Mina
Foto: Vijesti

NIKŠIĆ PROGNOZA