„Za sprovođenje Digitalizacije zdravstvenog sistema obezbijeđeno 1.4 miliona eura“

Direktorat za digitalno zdravlja u Ministarstvu zdravlja, tokom 2023. godine intenzivno je sprovodio aktivnosti u cilju  ispunjenja strateškog i planskog pristupa uspostavljanju sveobuhvatnog digitalnog okruženja za podršku poslovnih procesa zdravstvenog sistema, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

U tom smislu, kako su rekli, kroz tekući budžet Ministarstva zdravlja obezbijeđena su finansijska sredstva u iznosu od 1.4 milion eura za sprovođenje Digitalizacije zdravstvenog sistema.

„Završen je strateški projekat uvođenja Informacionog sistema u Kliničkom centru Crne Gore i sistem je pušten u produkciju početkom avgusta tekuće godine, dok su intenzivne aktivnosti na uspostavljanju informacionog sistema Zavoda za hitnu medicinsku pomoć“, pojasnili su iz MZ.

Digitalizacija zdravstvenog sistema ostvaruje se, kako je saopšteno kroz saradnju sa strateškim partnerom za implementaciju procesa digitalizacije UNDP-om kroz projekat “Jačanje sistema zdravstva u Crnoj Gori” kroz koji se realizuju sledeće aktivnosti:

„Razvoj, implementacija i uvođenje sistema praćenja ljekova i medicinskih sredstava -Sistema Track and Trace – kojim će se obezbijediti bolja bezbjednost ljekova kroz praćenje puta od distribucije ljekova do krajnjeg korisnika, praćenje uzimanja ljekova na recept, upravljanje potrošnjom ljekovima u javnom sistemu, posebno kao podrška donosiocu odluke u kreiranju zdravstvene politike; Definisanje, razvoj i implementacija Elektronskog zdravstvenog kartona (HER) i usvajanje standarda za razmjenu podataka“, piše u saopštenju.

Osim toga realizuje se i Razvijanje platforme za Telemedicinu koja će predstavljati savremen način pružanja zdravstvenih usluga korišćenjem najnovijih tehnologija; Razvijanje jedinstvene platforme za pružanje mHealth usluga kao i  Analiza i razvoj ostalih prioritetnih softverskih rešenja u okviru IZIS-a, kao što je Informacioni sistem Ministarstva zdravlja (ISMH) za efikasnije vođenje registra zdravstvenih ustanova, kadrova i opreme, donacija, medicinskog otpada, administrativnih procedura, kao i integracija sa postojećim i budućim sistemima izveštavanja, zdravstveno-statistički informacioni sistem, aplikacija o prevenciji u zdravlju i dr, a takođe projektom je planirana i optimizacija i nadogradnja hardverske i softverske infrastrukture.

Foto: CdM

Pročitajte još:

NIKŠIĆ PROGNOZA