Za nepropisno bacanje smeća u Podgorici kazna samo 20 eura

Otpad i smeće u pojedinim djelovima Podgorice predstavljaju veliki komunalni problem, a kazne su jako male – do 20 eura za fizičko lice.

Nova uprava podgoričkog preduzeća Komunalna inspekcija imaće pune ruke posla da se uhvati u koštac sa ovim problemima, a novi v.d. direktora inspekcije Branko Kovačević poručuje da „kod njega nema selektivne pravde“.

Kovačević kaže da prijava za nepropisno odlaganje smeća i kabastog otpada u Podgorici ima do 40 dnevno.

„Otpada ima po cijelom gradu i u velikoj količini. Da bi građanin prijavio nepropisno odlaganje potrebno jeda se obavezno fotografiše mjesto otpada. Pravna lica kontrolišemo tako što obilazimo punktove, za koje unaprijed znamo na osnovu inspekcijskoj nadzora“, poručio je Kovačević u emisiji „Mreža“ na TVCG. 

Kovačević se dotakao i teme nepropisnog parkiranja, kog ima sijaset u glavnom gradu.

On, pak, smatra da bi kazne za nepropisno parkirana vozila trebalo da budu veće. 

„Što se tiče pauk vozila, odvoženje vozila sa „paukom“ u Podgorici iznosi 125 eura. Smatram da taj iznos treba povećati i da ćemo kaznama postići bolje rezultate“, poručio je Kovačević, gostujući u emisiji „Mreža“ na TVCG.

Kovačević je kazao da građane koji ne poštuju propise prvo opomenu, zatim idu blage kazne i na kraju oštrija kaznena politika.

„Suočavamo se sa izazovom da građani misle da pauk vozilo može riješiti probleme u saobraćaju, a to vozilo je zapravo samo dio sistema“, smatra Kovačević. 

Kovačević je naveo da se samo preduzeća suočava sa brojim izazovima, a prvi u redu je manjak kadra, posebno za saobraćaj i komunalno-stambenu oblast.

„Saobraćajna oblast je posebno zapuštena. Tu je veliki nedostatak inspektora i posao se ne može kvalitetno obavljati. Ima i određenih nepravilnosti, prije svega u samom dijelu zapošljavanja“, podvukao je Kovačević.

Najavio je da će biti provjera i kontrola.

„Formiraćemo upravnu inspekciju, pa u skladu sa zakonom preduzeti određene mjere“, zaključio je Kovačević.

Foto: Fejsbuk

NIKŠIĆ PROGNOZA