Za kontrolu tri mosta daju 10.000 eura

Glavni grad izdvojio je 10.000 eura za pregled tri mosta za potrebe Sekretarijata za saobraćaj. Od toga iznosa za kontrolu je namijenjeno 8.264, a preostalih 1.735 eura za porez. Tenderskom dokumentacijom je predviđena kontrola visećeg most preko Morače u Zagoriču, zatim Milenijuma i mosta na rijeci Ribnici.

–Zadatak je da se izvrši glavni pregled stanja mostova i predlože mjere za održavanje i eventualnu sanaciju stanja, u cilju obezbjeđivanja njihove stabilnosti i funkcionalnosti, a time i uslova za bezbjedno odvijanje saobraćaja. Izvještaj o pregledu treba da sadrži sva bitna zapažanja u vezi sa izgledom pregledanih površina betona, (ne)ugroženoj funkcionalnosti objekta, stanjem prelaznih naprava, ležišta, rasvjete, ograda i ostale opreme mosta, eventualnim tragovima korozije, vrstu i uzroke eventualnih oštećenja – piše u tenderskoj dokumentaciji.

Ponuđači ponude mogu dostavljati do 11. novembra.

Foto: Podgorica.run

NIKŠIĆ PROGNOZA