Za angažovanje vojnika na rekonstrukciji puta most Pjenavac – Mrtvo Duboko 66.000 eura

Vlada Crne Gore u tehničkom mandatu na telefonskoj sjednici donijela je odluku da iz budžetske rezerve izdvoji 66.000 eura za angažovanje pripadnika Vojske Crne Gore za izvođenje radova na rekonstrukciji putnog pravca most Pjenavac – Mrtvo Duboko.

Opština Kolašin se obratila Ministarstvu odbrane o potrebi izvođenja radova na putnom pravcu most Pjenavac-Mrtvo Duboko, Opština Kolašin, kao i angažovanju inžinjerijske jedinice koja bi izvela potrebne radove na proširenju i nasipanju navedenog putnog pravca.

– U cilju valorizacije turističkih kapaciteta i prirodnih ljepota u Opštini Kolašin, a imajući u vidu da na trasi puta Pjenavac-Mrtvo Duboko nema imovinsko-pravnih smetnji za izvođenje predmetnih radova, Ministarstvo odbrane je izrazilo spremnost da za isto angažuje pripadnike Vojske Crne Gore – dodali su iz Vlade.

Rekli su da troškovi izvođenja radova na proširenju i nasipanju putnog pravca na osnovu trenutnih tržišnih cijena iznose oko 66 hiljada eura i da se odnose na dnevnice, smještaj, iznajmljivanje materijala, skladištenje i čuvanje MES-a, gorivo i maziva za mašine.

foto:Vlada CG

NIKŠIĆ PROGNOZA